Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of the Brazilian Forest
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika - energii i plasty si lze vypěstovat.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioekonomika jako eko-alternativa budoucnosti.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Pártlová Petra
...
BROWNFIELDY A INVESTORI V ČESKEJ REPUBLIKE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmíd Petr
Pecharová Emilie
Škodová Parmová Dagmar
Collisions of Animals With Road Vehicles in Traffic in the Czech Republic in Connection with Tourism – Analyses of Causes and Prevention
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Cross-border Regions as Supporting Structures for Raising Competitiveness in Europe
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Ecological and environmental economy.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Education for bioeconomy development.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Evaluation of LAGs in the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Dvořák Petr
...
GLOBALIZATION AND ECONOMIC CONDITIONS OF BROWNFIELDS REGENERATION IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tóth Attila
Duží Barbora
Vávra Jan
...
Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Informal Food Production in the Gardens of Global North: Between Hobby, Financial Savings and Environmentalism
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Daněk Petr
Jehlička Petr
Vávra Jan
Kdo pěstuje zeleninu? Hodnoty a motivace českých zahrádkářů
2018 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Lapka Miloslav
Markéta Šantrůčková
Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Pártlová Petra
Krogmann Alfréd
Multi – Level governance towards regional development in postcommunist countries
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Digitální technologie v environmentálních souvislostech
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Krogmann Alfréd
Němčíková Magdaléna
Oremusová Daša
...
NÁVŠTEVNOSŤ ČESKA OBČANMI SLOVENSKA A JEJ PRIESTOROVÉ DIMENZIE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šlachta Martin
Oponentský posudek monografie Metodika ochrany ovoce proti škůdcům s důrazem na ochranu hmyzích opylovačů
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Flood Risk Management
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Aspridis Georgios
...
Organizational and Functional Procedures of Innovative Product Design in the Greek Business Context
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Otevřená data – výzva pro státní správu a samosprávu ČR
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Posudek - disertační práce - CHUDOBA A SOCIÁLNÍ EXKLUZE SENIORŮ NA VENKOVĚ
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Raising the Quality of Tourism Firms – Case study from the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Fendrychová Lenka
Jehlicka Petr
Revealing the hidden geography of alternative food networks: The travelling concept of farmers' markets
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Duží Barbora
...
Socio-economic and environmental context of soil erosion: A case study from south Moravia region
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Soil degradation in the perspective of local stakeholders: South Moravia case study
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
The Role of Corporate Social Responsibility in the Management of Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
...
Third Bioeconomy Course
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Valuing nature. a practical example from ecological economics international lectures: Teaching examples From US, Czech and Japan
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Barbora Duží
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? (Focus point on the Czech Republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Šantrůčková Markéta
Zpráva z konference „Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Jehlička Petr
Daněk Petr
Vávra Jan
A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Bioeconomy research in South Bohemia
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Bioekonomika jako inovační potenciál pro rozvoj regionu
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Kulyk Victoriya
Škodová Parmová Dagmar
E-Business Development: The Comparative Study of The Czech Republic and The Ukraine
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Wiechmann Lisa
Kain Rostislav
European Cross-boarder Regions and Economic Competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Globalizace a socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen zemí Visegradu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
Aspridis George
Hodnocení strategických dokumentů v regionálním rozvoji České republiky
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Vikhrov D.
Kelman I.
...
Household measures for river flood risk reduction in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Innovation of the plastics industry- a challenge or a must?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Klufová Renata
Hrzán Lukáš
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sedlák Jiří
Cudlínová Eva
Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Oponentní posudek disertační práce - Ing. Kateřina Boukalová “Spolupráce v rozvoji venkova: vize nebo realita (případ místních akčních skupin)” Cooperation in Rural Development: Vision or Reality (the Case of Local Action Groups)
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Šlachta Martin
Oponentnský posudek na článek pro časopis Studia Oecologica
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek kniha - Theory and measurement of sustainable development
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek Ekonomia i Środowisko III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na konferenční příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM V
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Energy, Economics, Environment, and Ethics
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Postoje české majority vůči menšinám, komparace let 2006 a 2016
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie Inscape and Landscape – Pierre Dansereau
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profil návštěvníků Národního parku Šumava a jejich vztah k nabídkám šetrných forem turismu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profile Of Visitors in the National Park Šumava and their Attitude to Environmentally Friendly Tourism Offers
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Second Bioeconomy Course
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Lapka Miloslav
Síla a slabost narací
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Systemic approaches and development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Pána Lubomír
Technologization And Biotechnologization Of Economy: On The Edge Of Industry 4.0 And Bioeconomy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Semos Anastasios
Mattas Konstadinos
...
The Application of SWOT-analysis in the Formulation of Income Growth Strategies of Greek Rural Households
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
The potential of the Czech Republic for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The relationship between economy and ecology, the importance of developing an eco-friendly way of thinking as well as the economic values of ecologically important sites
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Fendrychová Lenka
Jehlička Petr
Uncovering the hidden geography of alternative food networks: farmers’ markets as a travelling concept
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šlachta Martin
Význam opylovatelů pro bioindikaci a vliv pesticidů na včely
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Bureš Otto
Budějovické ekonomické dny podruhé
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Mráz Jan
...
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Energy demand, carbon footprint and attitudes towards climate change: case study of Czech households with international comparison (with nuclear bonus)
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
First Bioeconomy Course
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Pártlová Petra
...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Kokštein Jiří
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Stojanov Robert
Kelman Ilan
Ullah A. K. M. Ahsan
...
Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Pluralismus v ekonomii
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Pártlová Petra
Novák Tomáš
Váchalová Radka
...
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Public perception of global challenges and risk issues with regards to Bioeconomy
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Škodová Parmová Dagmar
...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Vojvodíková Barbora
Majstríková Tereza
Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech
2016 KNIHA Učebnice
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Škodová Parmová Dagmar
Banking Union and its Impacts on Czechia
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Škodová Parmová Dagmar
Central European Economies Competitiveness based on the Services for Entrepreneurs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Mráz Jan
...
Concentration of heavy and toxic metals in fish and sediments from the Morava river basin, Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Stylianou-Lambert Theopisti
Mihailova Marina
Spinozzi Paola
...
Cultural Industries for Sustainable Development?
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
2015 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Humlerová Veronika
Klufová Renata
Future perspectives of brownfields – case study from South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Blanc Nathalie
Freitas Raquel
Cadarso Maria
...
Greening the City, Cultivating Community
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Naše společná přítomnost 2011–2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nová tradice naší fakulty? Budějovické ekonomické dny!
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nový seminář na Jihočeské univerzitě: Budějovické ekonomické dny
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Pártlová Petra
Novák Tomáš
Váchalová Radka
...
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Sůvová Lucie
Pártlová Petra
Postavení žen na trhu práce – případová studie jižní Čechy
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tóthová Valérie
Adámková Věra
Bártlová Sylva
...
Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Čmejrek Jaroslav
Rural Development and Sustainability in Rural Areas
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Setkání ekologických ekonomů v zemi ledu a gejzírů
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
The use od South-Bohemian ponds for recreational purposes
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vochozka Marek
Pártlová Petra
Mayer Zdeněk
Traffic Service Solution for Rural Settlements by Means of Tertiary Country Roads
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Patta Efthimia
Koffas Stefanos
Sdrolias Labros
...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kelman Ian
Stojanov Robert
Khan Shabana
...
Viewpoint paper. Islander mobilities: any change from climate change?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Žlábková Jana
Analýza nezaměstnanosti v regionech Jihočeský kraj a Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Pyszko Martin
Velíšek Josef
...
Anatomie a fyziologie ryb
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Assessment of selected heavy metals pollution in water, sediments and fish in the basin Dyje, Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Dvořák Petr
...
Brownfields, Positive - Negative Element of Regional Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Robert Stojanov
Duží Barbora
Jiří Jakubínský
Climate Change and Floods along the Brahmaputra: Migration Factors in Bangladesh
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Robert Stojanov
Ilan Kelman
Shawn Shen
...
Contextualising typologies of environmentally induced population movement
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Květoň Viktor
Louda Jiří
Slavík Jan
...
Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Žlábková Jana
Škodová Parmová Dagmar
Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Demografické analýzy regionů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Ekonomické aspekty korupce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Sdrolias Labros
Aspridis Georgios
Kakkos Nikolaos
...
Greek Small and Medium Size Enterprises (SMEs) and the Importance of Forming Wide and Competitive Dynamic Multinational Business Alliances
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Bednářová Renata
Komparace prioritní osy Operačního programu Životní prostředí zaměřené na odpadové hospodářství v České republice a Slovenské republice
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchalová Radka
Kolář Ladislav
Batt ZF
...
Kuchyňské odpady, jejich složení a možnosti využití
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Nováková Dita
Tóthová Valérie
Dolák František
...
Obesity and Overweight at the Romany Minority in the South Bohemian Region.
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Kantnerová Liběna
Pártlová Petra
The Study on Analysis of Finance of the company in haulage
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vančurová Michaela
Prokešová Radka
Kudlák Aleš
Využití finančních prostředků veřejných rozpočtů a prostředků z fondů EU na výstavbu protipovodňových opatření v Jihočeském kraji
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Vložit vše do košíku 1 - 171 z 171