Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Vávra Jan

Bureš Otto

Budějovické ekonomické dny podruhé
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Sdrolias Labros

Kakkos Nikolaos

Škodová Parmová Dagmar

...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata

Rost Michael

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr

Andreji Jaroslav

Mráz Jan

...
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Cudlínová Eva

Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan

Energy demand, carbon footprint and attitudes towards climate change: case study of Czech households with international comparison (with nuclear bonus)
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Cudlínová Eva

Pártlová Petra

...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata

Kokštein Jiří

Dvořáková Líšková Zuzana

Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlouhá Jana

Olšáková Doubravka

Vávra Jan

...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan

Pluralismus v ekonomii
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Pártlová Petra

Novák Tomáš

Váchalová Radka

...
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr

Škodová Parmová Dagmar

Procházková Tereza

Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Public perception of global challenges and risk issues with regards to Bioeconomy
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Klufová Renata

Škodová Parmová Dagmar

ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva

Vávra Jan

Lapka Miloslav

Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sdrolias Labros

Gkountroumpi Evangelia

Koffas Stefanos

...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Dvořák Petr

Škodová Parmová Dagmar

...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Dvořák Petr

Klufová Renata

...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Vojvodíková Barbora

Majstríková Tereza

Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech
2016 KNIHA Učebnice
Detail Cudlínová Eva

Vávra Jan

Lapka Miloslav

Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Škodová Parmová Dagmar

Banking Union and its Impacts on Czechia
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Škodová Parmová Dagmar

Central European Economies Competitiveness based on the Services for Entrepreneurs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr

Andreji J.

Mráz Jan

...
Concentration of heavy and toxic metals in fish and sediments from the Morava river basin, Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Stylianou-Lambert Theopisti

Mihailova Marina

Spinozzi Paola

...
Cultural Industries for Sustainable Development?
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Cudlínová Eva

Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
2015 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Humlerová Veronika

Klufová Renata

Future perspectives of brownfields – case study from South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Blanc Nathalie

Freitas Raquel

Cadarso Maria

...
Greening the City, Cultivating Community
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav

Cudlínová Eva

Klufová Renata

...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka

Vávra Jan

Lapka Miloslav

...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan

Naše společná přítomnost 2011–2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan

Nová tradice naší fakulty? Budějovické ekonomické dny!
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan

Nový seminář na Jihočeské univerzitě: Budějovické ekonomické dny
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Pártlová Petra

Novák Tomáš

Váchalová Radka

...
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Sůvová Lucie

Pártlová Petra

Postavení žen na trhu práce – případová studie jižní Čechy
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tóthová Valérie

Adámková Věra

Bártlová Sylva

...
Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan

Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Čmejrek Jaroslav

Rural Development and Sustainability in Rural Areas
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Setkání ekologických ekonomů v zemi ledu a gejzírů
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Vávra Jan

Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Dvořáková Líšková Zuzana

...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Gkountroumpi Evangelia

Sdrolias Labros

Škodová Parmová Dagmar

...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia

Sdrolias Labros

Škodová Parmová Dagmar

...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Dvořák Petr

Mezerová Adéla

...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

The use od South-Bohemian ponds for recreational purposes
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vochozka Marek

Pártlová Petra

Mayer Zdeněk

Traffic Service Solution for Rural Settlements by Means of Tertiary Country Roads
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Patta Efthimia

Koffas Stefanos

Sdrolias Labros

...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kelman Ian

Stojanov Robert

Khan Shabana

...
Viewpoint paper. Islander mobilities: any change from climate change?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Peters Vera

Lapka Miloslav

...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar

Žlábková Jana

Analýza nezaměstnanosti v regionech Jihočeský kraj a Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr

Pyszko Martin

Velíšek Josef

...
Anatomie a fyziologie ryb
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořák Petr

Andreji J.

Dvořáková Líšková Zuzana

...
Assessment of selected heavy metals pollution in water, sediments and fish in the basin Dyje, Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Mezerová Adéla

Dvořák Petr

...
Brownfields, Positive - Negative Element of Regional Development
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Robert Stojanov

Duží Barbora

Jiří Jakubínský

Climate Change and Floods along the Brahmaputra: Migration Factors in Bangladesh
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Robert Stojanov

Ilan Kelman

Shawn Shen

...
Contextualising typologies of environmentally induced population movement
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Květoň Viktor

Louda Jiří

Slavík Jan

...
Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Žlábková Jana

Škodová Parmová Dagmar

Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana

Demografické analýzy regionů
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana

Ekonomické aspekty korupce
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Duží Barbora

Vávra Jan

Juřička David

...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Sdrolias Labros

Aspridis Georgios

Kakkos Nikolaos

...
Greek Small and Medium Size Enterprises (SMEs) and the Importance of Forming Wide and Competitive Dynamic Multinational Business Alliances
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva

Vávra Jan

Lapka Miloslav

Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan

How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Duží Barbora

Attila Tóth

Mária Bihuňová

...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva

Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Bednářová Renata

Komparace prioritní osy Operačního programu Životní prostředí zaměřené na odpadové hospodářství v České republice a Slovenské republice
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchalová Radka

Kolář Ladislav

Batt ZF

...
Kuchyňské odpady, jejich složení a možnosti využití
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav

Vávra Jan

Cudlínová Eva

Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Nováková Dita

Tóthová Valérie

Dolák František

...
Obesity and Overweight at the Romany Minority in the South Bohemian Region.
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Dvořáková Líšková Zuzana

...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Vávra Jan

Lapka Miloslav

Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Bednářová Renata

Odstraňování starých ekologických zátěží v rámci Operačního programu Životní prostředí
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pělucha Martin

Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Kantnerová Liběna

Pártlová Petra

The Study on Analysis of Finance of the company in haulage
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vančurová Michaela

Prokešová Radka

Kudlák Aleš

Využití finančních prostředků veřejných rozpočtů a prostředků z fondů EU na výstavbu protipovodňových opatření v Jihočeském kraji
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav

Vávra Jan

Cudlínová Eva

What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Bednářová Renata

Analýza prioritní osy 7 „Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu“ Operačního programu Životní prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Co jsme si odnesli z krize? Environmentální a ekologická ekonomie v ČR
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Švejdarová Hana

Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Environmentální výzkum a vzdělávání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan

Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vera Peters

Vávra Jan

GILDED research project carbon calculator: Methods and results
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Petrách Filip

Humlerová Veronika

IMPACTS OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE REGIONAL ECONOMIC DISPARITIES (CASE OF THE CZECH REPUBLIC)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Humlerová Veronika

Cudlínová Eva

Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana

Komparace velikostní struktury obcí v Jihočeském kraji a Dolním Bavorsku
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Lessons learned from economic crisis? Environmental and ecological economics in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pártlová Petra

Humlerová Veronika

Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období 2014 – 2020 se specifikací na region NUTS 2 jihozápad
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Zdenka Sokolíčková

...
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Váchal Jan

Vochozka Marek

Doležalová Hana

...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Dvořák Petr

Mezerová Adéla

...
Politické a socioekonomické nástroje regenerace brownfields používané v České republice a dalších zemích Evropské unie
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bečvářová Ivana

Humlerová Veronika

Prezentační a komunikační dovednosti
2013 KNIHA Skripta
Detail Bednářová Renata

Předběžné zhodnocení prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Humlerová Veronika

Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar

Suchá Michaela

Řízení poradenských služeb v agrárním komplexu ČR
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Střední Evropa v souvislostech
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Jíra Stanislav

Humlerová Veronika

Time-management
2013 KNIHA Skripta
Detail Andrew Barton

Vávra Jan

What are the current challenges facing Central Europe?
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva

Lapka Miloslav

Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Bednářová Renata

Bednářová Petra

Zhodnocení regionálního rozložení environmentálních projektů v rámci vybraného operačního programu
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Renata

7. Zhodnocení oblasti podpory 4.2. "Odstraňování starých ekologických zátěží" Zhodnocení oblasti podpory 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží v rámci Operačního programu Životní prostředí
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bednářová Renata

Analýza vybraného operačního programu ve vztahu k právní formě žadatele
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan

Climate change and the institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Fischer Anke

Peters Vera

Neebe Mirjam

...
Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

Conference Our Common Present: Changing Society? Book of abstracts
2012 KNIHA Sborník
Detail Andreji Jaroslav

Dvořák Petr

Dvořáková Líšková Zuzana

...
Content of selected metals in muscle of cyprinid fish species from the Nitra River, Slovakia
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav

Vávra Jan

Sokolíčková Zdenka

Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Mrezerová A.

Dvořák Petr

...
Ekologická stopa na příkladu vodáckého tábořiště
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulistová Radka

Tržil Milan

Prokešová Radka

...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Škodová Parmová Dagmar

Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele
2012 KNIHA Učebnice
Detail Lapka Miloslav

Krajina jako petosféra
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Šulistová Radka

Tržil Milan

Prokešová Radka

Metodika pro uživatele multimediálních výukových programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v Evropských souvislostech
2012 KNIHA Učební texty
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Sokolíčková Zdenka

...
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vochozka Marek

Ezrová Hana

Kafka Tomáš

...
Podniková ekonomika
2012 KNIHA Učebnice
Detail Vávra Jan

Potřebujeme českou environmentální sociologii?
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Šulistová Radka

Pracovní listy k metodice pro uživatele multimediálních interaktivních výukových programů
2012 KNIHA Učební texty
Detail Vávra Jan

Proměny krajiny v okolí Jaderné elektrárny Temelín
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Čepelka Oldřich

Haken Roman

Pělucha Martin

...
Příručka pro projekty realizované v partnerství
2012 KNIHA Učebnice
Detail Vávra Jan

Zdenka Sokolíčková

Lapka Miloslav

Role vědy a univerzit ve vzdělávání k udržitelnosti
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Humlerová Veronika

Rozvoj venkovských obcí podporovaný EU?
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav

Society and environment. Changing society? (Editorial)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Faltová Leitmanová Ivana

...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan

The role of institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav

Bäckman Stefan

Crabbé Philippe

...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan

Uhlíková stopa a názory na změnu klimatu: Česko-německé srovnání
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan

Lapka Miloslav

Cudlínová Eva

Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva

Rolínek Ladislav

Březinová Monika

...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Dvořák Petr

Šimková Anna

...
Vliv ekologických a sociálních prvků na regeneraci brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Faltová Leitmanová Ivana

Klufová Renata

Cudlínová Eva

...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Metodika
Detail Petrách Filip

Humlerová Veronika

Pártlová Petra

Vývoj obecních rozpočtů při ekonomické krizi v období 2007 - 2010 na příkladu regionu NUTS 3 Jihočeského kraje
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulistová Radka

Zátěžové situace v životě člověka
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Dvořáková Líšková Zuzana

Mezerová Adéla

Cudlínová Eva

...
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva

Změny ve stylu ekonomického myšlení – šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst?
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vašinová Kateřina

Váchal Jan

Pártlová Petra

...
Zvýšení hodnoty faktoru erozní účinnosti deště R ve vztahu k návrhu protierozních opatření
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 148 z 148

MENU