Green Economy and Sustainability

Zkratka předmětu KRM/YGES
Název předmětu Green Economy and Sustainability
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KRM/YGES
Název Green Economy and Sustainability
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/YGES
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of course is to introduce students in to the complex problem of sustainability. Sustainability economic issues covers environment in economy and new paradigm of green economy, social issues covers social perceptions and demands of modern society, ecological issues as a biospheric basis.
The purpose of this course is to help students understand the problem of sustainability as a holistic system and construction.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Student's presentation during the course.
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination Requirements:
Final written test and oral exam on basic knowledge.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

Lectures:
Block A: Economic dimension of sustainability
1) Concept of sustainable development
2) Perception of global changes - environmental and ecological economics
3) Environment and limits to growth in the history of economic theories
4) Green economy and green growth strategy vs. sustainable development

block B: Social dimension of sustainability
1) Theoretical approaches to the relationship between human and the environment
2) Social and environmental context of globalization
3) Climate change as a natural and social problem
4) Carbon and Ecological footprint

block C: Changes and sustainability in natural system
1) Basic terms in ecology (ecosystem, biosphere, biosphere II)
2) Landscape regional concept and sustainability
3) Contemporary landscape changes and their rural - urban interpretations
4) Coefficient of ecological stability, construction and practical use in economy

Excursion to rural landscape - how to read rural landscape (half day trip)

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Basic knowledge of English, basic knowledge of terms in ecology, economy and sociology.

Získané způsobilosti

The lectures should show the students the importance of understanding sustainability as a tied system of nature and society. Students will be able to analyse the complex challenges of modern societies from different aspects and make their own critical assessment.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.
Literatura
  • LAPKA, M., VÁVRA, J., SOKOLÍČKOVÁ, Z. Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment. Journal of Landscape Ecology 5 (2): 12-24., 2012.
  • FISCHER, A., PETERS, V., VÁVRA, J., NEEBE, M., MEGYESI, B. Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries. Global Environmental Change 21 (3): 1025-1034., 2011.
  • KENNET, M., COUREA, E., BLACK, K., BOUQUET, A., PEPINYTE, I. Handbook of Green economics: A Practitioner s guide (Green Economics Institute Handbook). Green Economics Insitute., 2011.
  • ATKISSON, A. Life beyond the growth. ISIS Academy., 2012.
  • BAUMAN, Z. Liquid times: Living in an age of uncertainity. 2007.
  • EWING, B., MOORE, D., GOLDFINGER, S., OURSLER, A., REED, A., WACKERNAGEL, M. The Ecological Footprint Atlas. Oakland: Global Footprint Network, 2010.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF