Šlachta Martin, doc. Mgr., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
EMA Environmental Management KRM Ano
YEM Environmental Management KRM Ano
KPOZU Pozemkové úpravy KRM Ano Ano
POZU Pozemkové úpravy KRM Ano Ano Ano
YRPP Regional Planning and Programming KRM Ano Ano
REM Regionální management KRM Ano
KREM1 Regionální management I KRM Ano
REM1 Regionální management I KRM Ano Ano
KUPL Územní plánování KRM Ano Ano
UPL Územní plánování KRM Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Šlachta Martin
Eco-stabilization measures in frame of Common Agricultural Policy
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šlachta Martin
Oponentský posudek monografie Metodika ochrany ovoce proti škůdcům s důrazem na ochranu hmyzích opylovačů
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Šlachta Martin
Oponentnský posudek na článek pro časopis Studia Oecologica
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Šlachta Martin
Význam opylovatelů pro bioindikaci a vliv pesticidů na včely
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Hanuš Oto
Klimešová Marcela
Roubal Petr
...
Šlachta Martin
...
Milk fat free fatty acids in dependence on health of dairy cows
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Fučík Petr
Zemek František
Hakrová Pavlína
...
Šlachta Martin
...
Metodický postup pro hodnocení vlivu pastvy skotu na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a biodiverzitu v krajině
2015 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Buse Joern
Šlachta Martin
Sládeček František
...
Relative importance of pasture size and grazing continuity for the long-term conservation of European dung beetles
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kopecký Marek
Moudrý Jan
Bernas Jaroslav
...
Šlachta Martin
Vliv sucha na klíčení vybraných druhů energetických trav
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gil Zygmunt
Adamczyk Krzysztof
Zapletal Piotr
...
Šlachta Martin
...
Impact of the location of the dairy cows in the barn on their body surface temperature
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hanuš Oto
Samková Eva
Špička Jiří
...
Šlachta Martin
...
Doporučené postupy pro rozvoj chovu dojnic s cílem produkovat mléko jako potravinovou surovinu s vyšším zastoupením zdravotně prospěšných mastných kyselin mléčného tuku.
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Hakrová Pavlína
Novotná Kateřina
Sýkorová Zuzana
Šlachta Martin
...
IMPACT OF COMBINED MANAGEMENT ON THE NEWLY ESTABLISHED PASTURE SWARD
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šťáhlavský František
Vítková Magda
Šlachta Martin
...
Karyotype evolution in pseudoscorpion family Neobisiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Veselý P
Šlachta Martin
Blízek J
...
Pozoruhodný výskyt střevlíka Ophonus (Ophonus) ardosiacus (Lutshnik, 1922) v západních Čechách (Coleptera: Carabidae).
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Hanuš Oto
...
Seasonal variation in fatty acid composition of cow milk in relation to the feeding system.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlín Ondřej
Čermáková Zuzana
Berchová Kateřina
Šlachta Martin
...
Vztah mezi biodiverzitou a hodnocením biotopů metodou BVM
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
...
Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
...
Hospodářský výsledek chovu dojnic u podniků s pastevním a nepastevním hospodařením.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šlachta Martin
Vokoun Jaroslav
Impact of a pyrethroid insecticide application on ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in a winter rape stand
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Impact of seasonal grazing on udder health of cows.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Raabová Marcela
Šoch Miloslav
Šlachta Martin
...
Impact of Selective Prevention Treatments on Blood Parameters in Calves
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Střeleček František
...
Profitability of dairy farming in relation to the type of feeding system.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kobes Milan
Voženílková Bohumila
Šlachta Martin
...
The occurence of Erysiphe trifolii on Lathyrus pratensis in a foothill area of South Bohemia
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kužel Stanislav
Kolář Ladislav
Peterka Jiří
...
Šlachta Martin
...
Zařízení pro bezodpadové zpracování biodegradabilní části organických odpadů.
2011 PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR Užitný vzor
Detail Samková Eva
Pešek Milan
Hanuš Oto
Šlachta Martin
...
Zastoupení mastných kyselin v mléčném tuku pasených dojnic.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Samková Eva
Hanuš Oto
Pešek Milan
...
Šlachta Martin
...
Změny v zastoupení CLA a významných skupin mastných kyselin v mléčném tuku pasených dojnic.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kolář Ladislav
Frelich Jan
Brouček Josef
...
Šlachta Martin
...
Anaerobic degrability of organic matter of cattle faeces and a possibility of its utilization
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Kobes Milan
Analysis of longterm trends in the performance of dairy cows on low-input mountain farms.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šlachta Martin
Frelich Jan
Tonka Tomáš
...
Diversity of vascular plants and ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in mountain cattle pastures.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Kobes Milan
Effect of breeding technology on somatic cell count in cow milk on mountain farms.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Effect of breeding technology on somatic cell count in cow milk on mountain farms.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Kobes Milan
Effect of breeding technology on somatic cell count in cow milk on mountain farms.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šlachta Martin
Frelich Jan
Kobes Milan
Effect of seasonal pasture on somatic cell count in cow milk.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Kobes Milan
Effect of seasonal pasture on somatic cell count in cow milk.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frelich Jan
Krutina Václav
Šlachta Martin
Ekonomika chovu krav a produkce mléka horského podniku na Šumavě
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Krutina Václav
Šlachta Martin
Ekonomika chovu krav a produkce mléka horského podniku na Šumavě.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šlachta Martin
Frelich Jan
Tonka Tomáš
Function of coprophagous beetles (Coleoptera: Scarabaeidae, Geotrupidae, Hydrophilidae) in cattle pastures inferred from pitfall trapping data.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Voříšková Jarmila
Maršálek Miroslav
Šlachta Martin
...
Chov masných plemen skotu v podhorské a horské oblasti Šumavy.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Kobes Milan
Reasons for the culling of dairy cows on low-input mountain farms.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frelich Jan
Šlachta Martin
Hanuš Oto
...
Seasonal variation in the fatty acid composition of cow milk in the mountain regions of the Czech Republic.
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Raabová Marcela
Šoch Miloslav
Frelich Jan
Šlachta Martin
...
The health indicator parameters in blood of calves treated by selective prevention feed additives
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Samková Eva
Špička Jiří
Šlachta Martin
...
Variabilita v zastoupení významných mastných kyselin a jejich skupin v individuálních a bazénových vzorcích syrového kravského mléka.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Samková Eva
Šlachta Martin
Frelich Jan
...
Variabilita v zastoupení významných mastných kyselin a jejich skupin v individuálních a bazénových vzorcích syrového kravského mléka.
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 42 z 42