Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr. Ing.

Škodová Parmová Dagmar, doc. Dr.Ing.

Room No. A216

Webpage for students

Specialization, main focus:

Management of services incl. public or tourism services, perception of value for customers using SERVQUAL method, analyzing of European economies development in terms of competitiveness and quality of services provided to entrepreneurs. 

Current position of Vice-Rector for International Relations means my everyday focus on internalization process of our university in science, education and PR all over the world.

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
AT Agritourism KKM Ano Ano
OAGT Agritourism KRM Ano Ano Ano
YAGT Agritourism KRM Ano Ano Ano
AGT Agroturistika KRM Ano Ano Ano
KAGT Agroturistika KRM Ano Ano
QUZB4 Didaktika ekonomických předmětů KPE Ano
UDEP1 Didaktika ekonomických předmětů I KRM Ano Ano Ano
UDEP2 Didaktika ekonomických předmětů II KRM Ano Ano
YEEU Economy of the European Union KRM Ano Ano
FEU Financování ze zdrojů EU KRM Ano Ano
KFEU Financování ze zdrojů EU KRM Ano Ano
ICI Interregional Co-operation I UEP Ano
IRCO2 Interregional Co-operation II KOD Ano
KMHRS Management hotel. a restauračních služeb KRM Ano Ano Ano
MHRS Management hotel. a restauračních služeb KRM Ano Ano Ano
KMS Management of Services KRM Ano Ano Ano
MS Management of Services KRM Ano Ano Ano
YMS Management of Services KRM Ano Ano Ano
OMHRS Management of hotel and rest. services KRM Ano Ano Ano
YMHRS Management of hotel and rest. services KRM Ano Ano Ano
RM Regional Management KRM Ano Ano Ano
RPP Regional Planning and Programming KRM Ano Ano
KREM Regionální management KRM Ano Ano
REM Regionální management KRM Ano Ano
REMA Regionální management KRM Ano
KREM2 Regionální management II KRM Ano Ano
REM2 Regionální management II KRM Ano Ano
KREPR Regionální projektování KRM Ano Ano
REPR Regionální projektování KRM Ano Ano
RPD Regionální projektování KRM Ano
KVMF Využití a monitoring fondů EU KRM Ano Ano
VMF Využití a monitoring fondů EU KRM Ano
KRS Řízení služeb KRM Ano Ano Ano
RS Řízení služeb KRM Ano Ano Ano Ano
QRSA Řízení služeb A KRM Ano Ano
RSA Řízení služeb A KRM Ano Ano Ano
KRSB Řízení služeb B KRM Ano Ano Ano Ano
RSB Řízení služeb B KRM Ano Ano Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
Škodová Parmová Dagmar
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Škodová Parmová Dagmar
...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Banking Union and its Impacts on Czechia
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Škodová Parmová Dagmar
Central European Economies Competitiveness based on the Services for Entrepreneurs
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
...
Škodová Parmová Dagmar
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Patta Efthimia
Koffas Stefanos
Sdrolias Labros
...
Škodová Parmová Dagmar
...
TRAFFICKING AS A MAJOR SOCIAL ISSUE: RETHINKING THE MANAGEMENT POLICY AND PRACTICES TO FACE THIS PHENOMENON, WITH THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS ORIENTED ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND STRATEGIC PROCESSES
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Žlábková Jana
Analýza nezaměstnanosti v regionech Jihočeský kraj a Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Žlábková Jana
Škodová Parmová Dagmar
Current Conditions of Labor Market in South Bohemian Region and Niederbayern
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Aspridis Georgios
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Greek Small and Medium Size Enterprises (SMEs) and the Importance of Forming Wide and Competitive Dynamic Multinational Business Alliances
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Váchal Jan
Vochozka Marek
Doležalová Hana
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Škodová Parmová Dagmar
Suchá Michaela
Řízení poradenských služeb v agrárním komplexu ČR
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Škodová Parmová Dagmar
Konkurenceschopnost a služby pro podnikatele
2012 KNIHA Učebnice
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Škodová Parmová Dagmar
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Škodová Parmová Dagmar
...
Classification Methods as a Tool for Discovering the Attributes with Influence on Modeled Socio-Economic Characteristic in the Studied Region
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rost Michael
Tlustý Pavel
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
Classifications methods as a tool for discovering the attributes with influence on modells socio-economic characteristics in the studied region
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Cudlínová Eva
Diversification - the role of agriculture and non agricultural activities in rural regions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Diversification as a Factor for Sustainable Rural Development
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Employment in European rural areas as the indicator of sustainable development – case study from CR (2004-2009)
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Evaluation of state operated business services in chosen transitional economies in accordance to their competitiveness
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Škodová Parmová Dagmar
Evaluation of state operated services and economy competitiveness. Use of multidimensional scaling and SERVQUAL method
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Kukačka Vladislav
Škodová Parmová Dagmar
Pohybové aktivity a tělesná relaxace jako významná součást životního stylu
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Škodová Parmová Dagmar
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Škodová Parmová Dagmar
Služby pro podnikatele ve střední Evropě
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Agrotourism as a factor for sustainable rural development
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Competitiveness of Chosen Middle-European Economies
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Vladimír
Pícha Kamil
Škodová Parmová Dagmar
Dopravní gramotnost vysokoškolských studentů na příkladu vybraných regionů České republiky
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Marišová Eleonóra
Hrabánková Magdaléna
Parlinska Maria
...
Škodová Parmová Dagmar
...
European Union public administration and development policies and variations in V-4 countries
2010 KNIHA Odborná monografie
Detail Škodová Parmová Dagmar
Váchal Jan
Pártlová Petra
Global Challenges and Perspectives based on Diversification as a Factor for Sustainable Rural Development
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Gehinová Blažena
Škodová Parmová Dagmar
Jihočeská trasa a cestovní ruch
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Jihočeské trasy průmyslovým dědictvím
2010 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Škodová Parmová Dagmar
Jihočeské trasy průmyslovým dědictvím
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Šindelář Martin
Komparace destinačního managementu v Jihočeském kraji a Horním Rakousku
2010 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bednářová Dagmar
Škodová Parmová Dagmar
Malé a střední podnikání
2010 KNIHA Skripta
Detail Škodová Parmová Dagmar
Statistic methods of multidimensional scaling used for com-petitiveness comparison
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
XIV. policy of support of rural development and rural tourism in Czech Republic
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Škodová Parmová Dagmar
Agrotourism and other kinds of diversification in rural area of the South Bohemian Region
2009 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořák Vladimír
Gehinová Blažena
Škodová Parmová Dagmar
...
Jihočeská trasa průmyslovým dědictvím
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Komparace konkurenceschopnosti středoevropských ekonomik
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pártlová Petra
Škodová Parmová Dagmar
Příspěvek k problematice rozvoje agroturistiky v ČR na příkladu regionu Vysočina
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Řízení služeb v rámci podpory mezinárodních vztahů
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořák Vladimír
SUPPORT OF AGROTOURISM IN THE CZECH REPUBLIC ILLUSTRATED ON THE CASE OF SOUTH BOHEMIAN REGION.
2009 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Coaching Methods in Service-providing Small and Medium-Sized Enterprises
2008 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Gaining competitiveness by diversification of agricultural production on the example of South Bohemian region
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kelner Ladislav
Novotný Radek
Moravec Ivo
Škodová Parmová Dagmar
Management kulturního cestovního ruchu
2008 KNIHA Učebnice
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Krninská Růžena
Škodová Parmová Dagmar
...
Procesní řízení
2008 KNIHA Skripta
Vložit vše do košíku 1 - 52 z 52

Řešitel projektu

Introducing EU standards in Moldova: towards a new model of cooperation and planning
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Přeshraniční podnikání – B2B marketing a distribuce v Rakousku a České republice
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozšíření nabídky produktů cestovního ruchu jihočeského kraje o atraktivity technického dědictví na Hlubocku a Vltavotýnsku
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Manažerský audit jako nástroj podpory trvale udržitelného rozvoje malého a středního podnikání
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé

MENU