Sagapova Nikola, Ing.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika - energii i plasty si lze vypěstovat.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Education for bioeconomy development.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Otevřená data – výzva pro státní správu a samosprávu ČR
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Sagapova Nikola
...
Third Bioeconomy Course
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Bioeconomy research in South Bohemia
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Bioekonomika jako inovační potenciál pro rozvoj regionu
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Innovation of the plastics industry- a challenge or a must?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Postoje české majority vůči menšinám, komparace let 2006 a 2016
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Pána Lubomír
Technologization And Biotechnologization Of Economy: On The Edge Of Industry 4.0 And Bioeconomy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 15 z 15

Spoluřešitel projektu

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Spoluřešitelé
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Spoluřešitelé
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Spoluřešitelé
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Spoluřešitelé