Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Vávra Jan, PhDr., Ph.D.

Education

Faculty of Arts, Charles University in Prague – Culturology (2008 MA, 2009 PhDr., 2012 PhD)

 

My activities

I am researcher in the Department of Regional Development. Apart from research and teaching, I am a member of Faculty Editorial board, Internal Grant Competition Committee and Platform for research discussion and I coordinate the seminars Pluralism in Economics. I also represent the Faculty of Economics in the network of Regional Centre of Expertise Czechia supervised by United Nations University and in the Editorial Board of the website CzechRural. Until recently I organized annual interdisciplinary conference Our Common Present and discussion seminar Budějovice Economic Days.

 

Research topics

The human-environment relationship from the viewpoint of social sciences, namely environmental and rural sociology, cultural ecology, and ecological economics. I focus mostly on the social perception of climate change; energy demand and carbon footprint of households; climate change consequences; food self-provisioning; history of cultural landscape and its perception; and wider philosophical, economic, social and environmental aspects of sustainable development and environmental aspects of economic theory and practice.


Research projects


Teaching

Currently, I participate in the teaching of courses Planning of rural countryside and Sociology and methodology of research for Master students (all in Czech language).

 

My online profiles

Twitter

LinkedIn

Academia.edu

ResearchGate

Google Scholar

ResearcherID

ORCID

Mendeley

Publons

 

CV a publications

English CV

List of publications with links

 

Selected recent publications

Goldman, D., Hansmann, R., Činčera, J., Radović, V., Telešiené, A., Balžekiené, A., Vávra, J. (in press, 2020). Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behavior. In A. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi, J. Cincera, J. Boeve-de Pauw, N. Gericke, M. Knippels (Eds.). Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education. Springer. link

Artmann, M., Sartison, K., Vávra, J. (2020). The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany. Journal of Cleaner Production 225: 120220. link

Jehlička, P., Daněk, P., Vávra, J. (2019). A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance. Canadian Journal of Development Studies 40 (4): 511–527. link

Vávra, J., Duží, B., Lapka, M., Cudlínová, E. Rikoon, J. S. (2019). Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic. Land Use Policy 84: 127–137. link

Cudlínová, E., Giacomelli Sobrinho, V., Lapka, M., Vávra, J. (2019). Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil. Pp. 59–73 in L. Westra, K. Bosselmann, V. Zambrano (Eds.). Ecological Integrity and Land Uses: Sovereignty, Governance, Displacements and Land Grabs. Nova Science Publishers. here

Vávra, J., Megyesi, B., Duží, B., Craig, T., Klufová, R., Lapka, M., Cudlínová, E. (2018). Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions. Rural Sociology 83 (2): 431-461. link

Vávra, J., Daněk, P., Jehlička, P. (2018). What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners. Journal of Cleaner Production 185: 1015-1023. link

Duží, B., Tóth, A. Vávra, J. Supuka, J. (2018). Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic. Pp. 46–49 in AESOP Sustainable Food Planning Workshop 2018: Towards Sustainable City Region Food Systems. Torino: Politecnico di Torino, Universita di Torino. link

Tóth, A., Duží, B., Vávra, J., Supuka, J., Bihuňová, M., Halajová, D., Martinát, S., Nováková, E. (2018). Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. Nature and Culture 13 (1): 162-188. link

Vávra, J., Lapka, M., Cudlínová, E., Dvořáková-Líšková, Z. (2017). Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies. Journal of Flood Risk Management 10 (2): 238-252. link

Cudlínová, E., Lapka, M., Vávra, J. (2017). Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change? In L. Westra, J. Gray, F.-T. Gottwald (Eds.). The Role of Integrity in the Governance of the Commons: Governance, Ecology, Law, Ethics. Springer. link

Cudlínová, E., Vávra, J., Lapka, M. (2016). Soil as a key to food security. Social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study). Pp. 22–35 in L. Westra, J. Gray, A. D’Aloia (Eds.). The Common Good and Ecological Integrity. Human Rights and the Suport of Life. Abingdon, New York: Routledge. link

Vávra, J., Peters, V., Lapka, M., Craig, T., Cudlínová, E. (2015). What shapes the temperatures of living rooms in three European regions? Sociální studia 12 (3): 135-158. link

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
PVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano
KRUSA Rural Sociology KRM Ano
RUSA Rural Sociology KRM Ano
YRUS Rural Sociology KRM Ano
KRUS Rurální sociologie KRM Ano
RUS Rurální sociologie KRM Ano Ano
KRSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano
RSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano
KSOC Sociologie KPH Ano Ano
SOC Sociologie KPH Ano Ano Ano
CSOCI Sociologie KRM Ano Ano Ano
SOC Sociologie KRM Ano Ano Ano
SOCI Sociologie KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Česká klimaskepse se stává minulostí
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Artmann Martina
Vávra Jan
Rommel Marius
From urban agriculture to edible cities challenges and chances for approaching sustainable urban socio ecological systems
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Daněk Petr
Vávra Jan
Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Jehlicka Petr
Danek Petr
Vávra Jan
Rethinking resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Svět 2040 – Strategická diskuse
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
...
Urban gardens as a source of self-grown food in Czech towns and cities
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Smutná Zdeňka
Vávra Jan
Hruška Vladan
Zahrada jako zdroj udržitelnosti: Případová studie o potravinovém samozásobitelství ve vesnicích Janova Ves a Kokořín
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Zahrádkaření a společnost
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Daněk Petr
Jehlička Petr
Vávra Jan
Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Zahrádkaření ve městě – tichá udržitelnost v praxi?
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Zahrádkaření ve světě
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tóth Attila
Duží Barbora
Vávra Jan
...
Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Informal Food Production in the Gardens of Global North: Between Hobby, Financial Savings and Environmentalism
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Daněk Petr
Jehlička Petr
Vávra Jan
Kdo pěstuje zeleninu? Hodnoty a motivace českých zahrádkářů
2018 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Digitální technologie v environmentálních souvislostech
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Duží Barbora
...
Socio-economic and environmental context of soil erosion: A case study from south Moravia region
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Soil degradation in the perspective of local stakeholders: South Moravia case study
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Barbora Duží
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? (Focus point on the Czech Republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Šantrůčková Markéta
Zpráva z konference „Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Jehlička Petr
Daněk Petr
Vávra Jan
A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Energy, Economics, Environment, and Ethics
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Bureš Otto
Budějovické ekonomické dny podruhé
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Energy demand, carbon footprint and attitudes towards climate change: case study of Czech households with international comparison (with nuclear bonus)
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Pluralismus v ekonomii
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Public perception of global challenges and risk issues with regards to Bioeconomy
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Naše společná přítomnost 2011–2015
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nová tradice naší fakulty? Budějovické ekonomické dny!
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Nový seminář na Jihočeské univerzitě: Budějovické ekonomické dny
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Setkání ekologických ekonomů v zemi ledu a gejzírů
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
How to undermine ideas of Green growth: Case of photovoltaic electricity production in the Czech Republic
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Co jsme si odnesli z krize? Environmentální a ekologická ekonomie v ČR
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Environmentální výzkum a vzdělávání na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vera Peters
Vávra Jan
GILDED research project carbon calculator: Methods and results
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lessons learned from economic crisis? Environmental and ecological economics in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Střední Evropa v souvislostech
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Andrew Barton
Vávra Jan
What are the current challenges facing Central Europe?
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Climate change and the institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Neebe Mirjam
Vávra Jan
...
Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Conference Our Common Present: Changing Society? Book of abstracts
2012 KNIHA Sborník
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Sokolíčková Zdenka
Cultural ecology: Contemporary understanding of the relationship between humans and the environment
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
...
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Potřebujeme českou environmentální sociologii?
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Proměny krajiny v okolí Jaderné elektrárny Temelín
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Zdenka Sokolíčková
Lapka Miloslav
Role vědy a univerzit ve vzdělávání k udržitelnosti
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
The role of institutions in low carbon transition: Public perception in five EU countries
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
...
Vávra Jan
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Uhlíková stopa a názory na změnu klimatu: Česko-německé srovnání
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Vávra Jan
...
Energy use, climate change and folk psychology: Does sustainability have a chance? Results from a qualitative study in five European countries.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Altenburg Corinna
Reusswig Fritz
Vávra Jan
Green, compact, renewable? Trying to put sustainability into practice – A tale of 3 medium-sized towns in Europe
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Regional perception of global challenges in five EU countries: economic crisis, environment and technology
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Energy governance in České Budějovice and České Budějovice shire - The Czech Case
2010 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Produkce emisí CO2 Středoevropských venkovských a městských domácností
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Kriel Antoinette
Peters Vera
...
Social representations of energy use and global environmental change ? an exploratory study across Europe
2010 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 93 z 93

Řešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu