Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Maroušek Josef
Strunecký Otakar
Kolář Ladislav
...
Advances in Nutrient Management Make it Possible to Accelerate Biogas production and thus Improve the Economy of Food Waste Processing
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Attitudes of the Czech Majority Towards Minorities — Comparison of Year 2006 and 2016
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maxa Josef
Bioeconomy Courses – University of South Bohemia 2016-2019
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioekonomika – Smart strategie venkovských regionů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Buchtele Roman
Budoucnost zemědělských bioplynových stanic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Jana
Český systém kvality služeb – nástroj zvyšování konkurenceschopnosti v České republice
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Češi jsou národem zahrádkářů
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška v rozhlase
Detail Aydin Gökhan
Šlachta Martin
Karaca Ismail
Detection and monitoring of Thrips meridionalis (Priesner, 1926) (Thysanoptera: Thripidae) with the colored sticky traps
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Bruckmeier Karl
Economics and Sustainability Social-Ecological Perspectives
2020 KNIHA Učebnice
Detail Goldman Daphne
Hansmann Ralph
Činčera Jan
...
Education for Environmental Citizenship and Responsible Environmental Behavior
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Enz Christian
Efficient communication of SMEs with geographically limited target groups
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Food self-provisioning in 21st century: overview of 15 years of research in Czechia
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Garden and kitchen biowaste management in households
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
Komparativní studie Smart koncepcí přetížených destinací cestovního ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Maroušek Josef
Kolář Ladislav
Strunecký Otakar
...
Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Zdeňka Smutná
Barbora Duží
Vávra Jan
Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Barbora Duží
Zdeňka Smutná
Vávra Jan
Na stopě odolnosti českého stravování vůči krizím II
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Barbora Duží
Vávra Jan
Zdeňka Smutná
Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Pártlová Petra
Dvořáková Líšková Zuzana
Felcan Miroslav
...
NEW APPROACH TO DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREA ON THE EXAMPLE OF THE SOUTH BOHEMIAN REGION OF THE CZECH REPUBLIC
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
New Forms of Land Grabbing Due to the Bioeconomy: The Case of Brazil
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek - průběžná zpráva NZM 2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Miroslava Syrovátky, Ph.D.
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek habiltitační práce Ing. Magdaléna Drastichová Ph.D.
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Landscape Ecology- JLE-D-20-00004
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 273/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 412/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 452/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na interní projekt VŠE
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na mezinárodní studentský projekt pro Europe science foundation (ESF)
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000366
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000554
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000664
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Outcomes of our RBH group work
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Buchtele Roman
Perception of Environmental Education by Students of Economics
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krogmann Alfréd
Mróz Franciszek
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Possibilities for Developing Beer Routes in Slovakia
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek European Journal of Environmental Sciences - 08/2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek European Journal of Environmental Sciences - 12/2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Pícha Kamil
Doležalová Hana
Süttöová Kristýna
Potenciál regionálních zemědělských a potravinářských podniků v oblasti využití obnovitelných zdrojů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
...
POWER4BIO cross-visit to South Bohemia
2020 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Buchtele Roman
Požadavky podniků na odbornost studentů týkající se environmentálních dovedností a nabídka nových odborníků na trhu práce – příklad Jihočeského kraje
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šindelářová Iveta
Regionální management a regionální rozvoj
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Mosconi Enrico Maria
Colantoni Andrea
Gambella Filippo
...
Revisiting the Environmental Kuznets Curve: The Spatial Interaction between Economy and Territory
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Enz Christian
Škodová Parmová Dagmar
SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMMUNICATION CHANNELS FOR TOURISM PROVIDERS IN HOLIDAY REGIONS
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Šlachta Martin
Social and Economic Conditions for Wilderness Protection in Europe - Case of Sumava National Park, Czech Republic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lazaroiu George
Valaskova Katarina
Nica Elvira
...
Techno – economic assessment: food emulsion waste management
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sagapova Nikola
The potential and economics of bioplastics
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Artmann Martina
Sartison Katharina
Vávra Jan
The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sagapova Nikola
Tigers´ Stolen (Wild)Life: When Circularity Triggers a Misery
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Lucie Sovová
...
Urban gardeners as localised prosumers within circular economy: Case studies of home, allotment and community gardening
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořák Petr
Roy Koushik
Andreji Jaroslav
...
Vulnerability assessment of wild fish population to heavy metals in military training area: Synthesis of a framework with example from Czech Republic
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Némethová Jana
Využití brownfieldů jako způsobu SMART podnikání v regionu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Zahrádkaření bez zahrádek aneb sněz si svoje město
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vocetková Klára
...
Změny využití venkovského prostoru Třeboňska cestovním ruchem očima místních aktérů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Bioekonomika jako nová cesta ekonomického rozvoje EU
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika jako nová cesta ekonomického rozvoje EU
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Novotná Jana
Škodová Parmová Dagmar
Case study: Czech service quality system - a tool for raising quality in services
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Wiesinger Sophie
Škodová Parmová Dagmar
Überwimmer Margarethe
Cross-Border Cooperations between Austria and the Czech-Republic: Experiences from the Past and Influencing Factors for Innovations
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Česká klimaskepse se stává minulostí
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Sedlák Jiří
Economic and Environmental Impacts of Paris Agreement Implementation Across the European Union
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Šlachta Martin
Eco-stabilization measures in frame of Common Agricultural Policy
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dlouhá Jana
Šindelářová Iveta
Dlouhý Jiří
Empowering education for SDGs on Regional level
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Rost Michael
Ex-post evaluation of local action groups in leader programme (Visegrád Countries)
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Artmann Martina
Vávra Jan
Rommel Marius
From urban agriculture to edible cities challenges and chances for approaching sustainable urban socio ecological systems
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Giacomelli Sobrinho Valny
Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
...
Fuels, food and forests: fathoming bioeconomyʼs3 Fs
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Giacomelli Sobrinho Valny
Cudlínová Eva
Fuels, food and forests:fathoming bioeconomy’s 3 Fs
2019 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Tsiotas Dimitrios
Aspridis George
Gavardinas Ioannis
...
Gravity modeling in social science: the case of the commuting phenomenon in Greece
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Inscape/Landscape Concept by P. M. Dansereau: synthesis for landscape management
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Sagapova Nikola
...
IV. Bioekonomický kurz na Jihočeské univerzitě
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Lapka Miloslav
Kyber a eko - Digitální technologie v environmentálních souvislostech - recenzní posudek kolektivní monografie
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Naše společná přítomnost: Odpovědná spotřeba: Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Recenze
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Landscape Ecology
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika (IF)
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika_2
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Rotbauerová Gabriela
Participativní rozpočty obcí v ČR
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
PhDr. Miroslav Gottlieb devadesátiletý. Pokus o reflexi krajinné ekologie z hlediska sociálních věd.
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Lapka Miloslav
Prezentace dotazníkového šetření POWER4BIO.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Daněk Petr
Vávra Jan
Proč je lepší motyka než golfová hůl: motivace k zahrádkaření
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regional policy and its financial instruments
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Regionální bioekonomická strategie (RBS). Interpretace z hlediska možností „uzavřít“ ekonomický a ekologický cyklus
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Jehlicka Petr
Danek Petr
Vávra Jan
Rethinking resilience: home gardening, food sharing and everyday resistance
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Buchtele Roman
...
Science café - closing seminary – presentation of project results
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sagapova Nikola
Šindelářová Iveta
Současné aktivity a potenciál bezodpadového přístupu obyvatel
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sources for Regional Bioeconomy Development
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Svět sociálních sítí jako problém dvou kultur?
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Svět 2040 – Strategická diskuse
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
SWOT analýza potenciálu regionální bioekonomiky v rámci „Focus Groups“ zájmových skupin.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Enz Christian
THE DECISION CAUSE-MATRIX - A TOOL TO INCREASE EFFICIENCY IN THE CORPORATE COMMUNICATIONS OF SMES WITH A GEOGRAPHICALLY LIMITED BUSINESS AREA
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
The Problem of Soil Degradation from a Sociological Point of View – The Case of Czech Republic
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
...
Urban gardens as a source of self-grown food in Czech towns and cities
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Wilderness Protection in the Czech Republic Sumava National Park
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Smutná Zdeňka
Vávra Jan
Hruška Vladan
Zahrada jako zdroj udržitelnosti: Případová studie o potravinovém samozásobitelství ve vesnicích Janova Ves a Kokořín
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Zahrádkaření a společnost
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Daněk Petr
Jehlička Petr
Vávra Jan
Zahrádkaření: nenápadný půvab nezamýšlené udržitelnosti
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Zahrádkaření ve městě – tichá udržitelnost v praxi?
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Zahrádkaření ve světě
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Šindelářová Iveta
Sagapova Nikola
Zero waste acticities of inhabitants
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Šindelářová Iveta
Buchtele Roman
Zero Waste as a Concept of Sustainable Consumption – A review
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of the Brazilian Forest
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika - energii i plasty si lze vypěstovat.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioekonomika jako eko-alternativa budoucnosti.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Biowirtschaft - Energie und Plastik können gezüchtet werden
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Pártlová Petra
...
BROWNFIELDY A INVESTORI V ČESKEJ REPUBLIKE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šmíd Petr
Pecharová Emilie
Škodová Parmová Dagmar
Collisions of Animals With Road Vehicles in Traffic in the Czech Republic in Connection with Tourism – Analyses of Causes and Prevention
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Cross-border Regions as Supporting Structures for Raising Competitiveness in Europe
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Ecological and environmental economy.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Education for bioeconomy development.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Evaluation of LAGs in the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Dvořák Petr
...
GLOBALIZATION AND ECONOMIC CONDITIONS OF BROWNFIELDS REGENERATION IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Nousia Aglaia
Sdrolias Labros
Xyz Alina
...
Governmental, Entrepreneurial and Social Dysfunctions and Responsibilities in Terms of Tourism Development Strategy Implementation in Greece: Quo Vadis?.
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Tóth Attila
Duží Barbora
Vávra Jan
...
Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Informal Food Production in the Gardens of Global North: Between Hobby, Financial Savings and Environmentalism
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Sedlák Jiří
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Daněk Petr
Jehlička Petr
Vávra Jan
Kdo pěstuje zeleninu? Hodnoty a motivace českých zahrádkářů
2018 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Lapka Miloslav
Markéta Šantrůčková
Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Pártlová Petra
Krogmann Alfréd
Multi – Level governance towards regional development in postcommunist countries
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Digitální technologie v environmentálních souvislostech
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Krogmann Alfréd
Němčíková Magdaléna
Oremusová Daša
...
NÁVŠTEVNOSŤ ČESKA OBČANMI SLOVENSKA A JEJ PRIESTOROVÉ DIMENZIE
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
On the edge of an era: Bioplastics
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Šlachta Martin
Oponentský posudek monografie Metodika ochrany ovoce proti škůdcům s důrazem na ochranu hmyzích opylovačů
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Flood Risk Management
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Aspridis Georgios
...
Organizational and Functional Procedures of Innovative Product Design in the Greek Business Context
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Otevřená data – výzva pro státní správu a samosprávu ČR
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Posudek - disertační práce - CHUDOBA A SOCIÁLNÍ EXKLUZE SENIORŮ NA VENKOVĚ
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
Raising the Quality of Tourism Firms – Case study from the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Fendrychová Lenka
Jehlicka Petr
Revealing the hidden geography of alternative food networks: The travelling concept of farmers' markets
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Duží Barbora
...
Socio-economic and environmental context of soil erosion: A case study from south Moravia region
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Soil degradation in the perspective of local stakeholders: South Moravia case study
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Koukoumpliakos Ioannis
Řehoř Petr
Sdrolias Labros
...
The Role of Corporate Social Responsibility in the Management of Small and Medium - Sized Enterprises (SMEs)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
...
Third Bioeconomy Course
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Valuing nature. a practical example from ecological economics international lectures: Teaching examples From US, Czech and Japan
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Sedlák Jiří
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Dvořáková Líšková Zuzana
Vývoj cestovního ruchu na Třeboňsku ve vztahu k jeho autenticitě
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
What is the contribution of food self-provisioning towards environmental sustainability? A case study of active gardeners
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Barbora Duží
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? (Focus point on the Czech Republic)
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Tóth Attila
Vávra Jan
...
Where are the post-communist allotment gardens heading? Focus point on the Czech Republic
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Šantrůčková Markéta
Zpráva z konference „Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Jehlička Petr
Daněk Petr
Vávra Jan
A change engaging resilience: Home gardening, food sharing and everyday resistance
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořák Petr
Andreji J.
Dvořáková Líšková Zuzana
Accumulation of metals in aquatic ecosystems of small streams protective landscape area of Šumava – Boletice.
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Bioeconomy research in South Bohemia
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Bioekonomika jako inovační potenciál pro rozvoj regionu
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Kulyk Victoriya
Škodová Parmová Dagmar
E-Business Development: The Comparative Study of The Czech Republic and The Ukraine
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Wiechmann Lisa
Kain Rostislav
European Cross-boarder Regions and Economic Competitiveness
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
Globalizace a socioekonomické podmínky zaměstnanosti žen zemí Visegradu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
Aspridis George
Hodnocení strategických dokumentů v regionálním rozvoji České republiky
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Vikhrov D.
Kelman I.
...
Household measures for river flood risk reduction in the Czech Republic
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Innovation of the plastics industry- a challenge or a must?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Klufová Renata
Hrzán Lukáš
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál ve vybraných zemědělských podnicích
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sedlák Jiří
Cudlínová Eva
Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
Od Přemka Podlahy ke komunitním zahradám: jak kategorizovat neformální producenty potravin v Česku
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Oponentní posudek disertační práce - Ing. Kateřina Boukalová “Spolupráce v rozvoji venkova: vize nebo realita (případ místních akčních skupin)” Cooperation in Rural Development: Vision or Reality (the Case of Local Action Groups)
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Šlachta Martin
Oponentnský posudek na článek pro časopis Studia Oecologica
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek kniha - Theory and measurement of sustainable development
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek Ekonomia i Środowisko III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na konferenční příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM V
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Energy, Economics, Environment, and Ethics
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Postoje české majority vůči menšinám, komparace let 2006 a 2016
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie Inscape and Landscape – Pierre Dansereau
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Present stage of Bioeconomy in Europe
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profil návštěvníků Národního parku Šumava a jejich vztah k nabídkám šetrných forem turismu
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Kain Rostislav
...
Profile Of Visitors in the National Park Šumava and their Attitude to Environmentally Friendly Tourism Offers
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Second Bioeconomy Course
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Lapka Miloslav
Síla a slabost narací
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Dvořáková Líšková Zuzana
Sdrolias Labros
...
Systemic approaches and development strategies of the rural small and medium-sized firms in boarder regions
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Pána Lubomír
Technologization And Biotechnologization Of Economy: On The Edge Of Industry 4.0 And Bioeconomy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sdrolias Labros
Semos Anastasios
Mattas Konstadinos
...
The Application of SWOT-analysis in the Formulation of Income Growth Strategies of Greek Rural Households
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
The potential of the Czech Republic for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The relationship between economy and ecology, the importance of developing an eco-friendly way of thinking as well as the economic values of ecologically important sites
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Fendrychová Lenka
Jehlička Petr
Uncovering the hidden geography of alternative food networks: farmers’ markets as a travelling concept
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šlachta Martin
Význam opylovatelů pro bioindikaci a vliv pesticidů na včely
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Dvořáková Líšková Zuzana
Žijí v různých venkovských oblastech i různí lidé?
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Bureš Otto
Budějovické ekonomické dny podruhé
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořák Petr
Andreji Jaroslav
Mráz Jan
...
Ecological risk assessment of heavy metals in brown trout (Salmo trutta m. fario) from the military training area Boletice (Czech republic)
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Energy demand, carbon footprint and attitudes towards climate change: case study of Czech households with international comparison (with nuclear bonus)
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
First Bioeconomy Course
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Pártlová Petra
...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Kokštein Jiří
Dvořáková Líšková Zuzana
Lidský a sociální kapitál v základním školství
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Stojanov Robert
Kelman Ilan
Ullah A. K. M. Ahsan
...
Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Pluralismus v ekonomii
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Pártlová Petra
Novák Tomáš
Váchalová Radka
...
Position, Mission and Role of Local Action Groups (LAG) in the Stability and Development of Rural Space
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrkoslav Petr
Škodová Parmová Dagmar
Procházková Tereza
Procurement and its Rules in the Programming Period 2007–2013 under the Operational Program Education for Competitiveness in the Czech Republic
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Public perception of global challenges and risk issues with regards to Bioeconomy
2016 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Klufová Renata
Škodová Parmová Dagmar
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU V HODRUŠSKOM REGIÓNE – BEST PRACTICES
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sdrolias Labros
Gkountroumpi Evangelia
Koffas Stefanos
...
The Evaluation of the Undergraduate Studies Program and The Educational Process in Heis Operating in Uncertainty Conditions: The Case of The Department of Business Administration of the Technological Educational Institute (T.E.I) of Thessaly-Greece
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Škodová Parmová Dagmar
...
Územní dimenze brownfieldů v kontextu udržitelnosti
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Klufová Renata
...
Vplyv ekonomickej globalizácie na štruktúru zamestnanosti v Českej a Slovenskej republike, 1993 -2015/ The impact of economic globalization on employment structure in the Czech and Slovak Republic, 1993 – 2015
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Vojvodíková Barbora
Majstríková Tereza
Základy brownfieldů v ekonomických souvislostech
2016 KNIHA Učebnice
Vložit vše do košíku 1 - 218 z 218