Intercultural co-operation and projects

Zkratka předmětu KRM/IRCOP
Název předmětu Intercultural co-operation and projects
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/IRCOP
Název Intercultural co-operation and projects within the EU
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The content of this state final exam corresponds to the knowledge and skills and general competencies acquired within the second semester of study. Student prove a theoretical background of the international project management; knowledge of the existing models for the multicultural team building and management and the drivers and barriers of such teams' performance; capacity to identify and deal with intercultural conflicts and differences.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Written exam.

Obsah

1. Planning intercultural projects: situation analysis, objectives, implementation
2. Intercultural teams and diversity management
3. Interculturality in co-operation and team work
4. Roles in intercultural teams, international project manager
5. Multilingual presentations and discussion of project results
6. Notion of multilingualism
7. Consequences of multilingualism: for multilingual speakers, for society and for the language itself
8. Challenges and advantages of multilingualism
9. Multingualism in companies
10. The role of translation and lingua franca
11. European multingualism

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Completing of all subjects from the study plan.

Získané způsobilosti

The students understand the principles of the subject.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Cleland, D. Global Project Management Handbook: Planning, Organizing and Controlling International Projects, Second Edition: Planning, Organizing, and Controlling International Projects. McGraw Hill Professional, 2010.
  • Kuster, J. et al. Handbuch Projektmanagement. Berlin, Heidelberg, 2006.
  • Grisham, T. W. International project management: Leadership in complex environments. John Wiley & Sons, 2010.
  • Edwards, J. Multilingualism. London: Penguin, 1995.
  • Carson, L. (ed.). Multilingualism in Europe. A Case Study (= Multiple Europes 18). Brussels: Presses Interuniversitaires Européennes, 2003.
  • Padovano, F. The politics and economics of regional transfers: decentralization, interregional redistribution and income convergence. Cheltenham: Elgar, 2007.
  • Kotthoff, H., Spencer-Oatey, H., (eds). Handbook of Intercultural Communication. Berlin, New York, 2009.
  • Audebert-Lasrochas, P. Les équipes performantes dans les projets. Revue internationale en gestion et management de projets. 5 (1), 75-85, 2000.
  • Bosch Roca, N., Espasa, M., & Solé Ollé, A. The political economy of inter-regional fiscal flows: measurement, determinants and effects on country stability. Northampton: Edward Elgar, 2010.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF