Environmental Management

Zkratka předmětu KRM/EMA
Název předmětu Environmental Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KRM/EMA
Název Environmentální management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KSR/EMA
Vyloučené předměty KRM/KEM, KRM/KEMA, KSR/KEM, KSR/KEMA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the course is to acquaint students with the environmental aspects of economic management, at the regional and the company level, but also in the broader macroeconomic context of whole-society decision making .
The aim of this course is to teach students to approach economic decisions and evaluation of projects in defined area, not only in the socio-economic but also in environmental contexts. In other words, to teach students to understand the importance of the environment in their future role of managers of the company and the region. Individual case studies and analysis serves as practical example for demonstration of theoretical approaches.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
Seminar paper and student's presentation during the course.

Examination Requirements:
Type of examination:
Combination:
40 % - written
60 % - oral

Obsah

Lectures:
1. Environmental problems and their solutions.
2. Environmental Policy - Instruments for environmental protection.
3. Environmental dimension of cost-effective analysis.
4. Environmental management systems (EMS) methodology.
5. Building the EMS in the company.
6. Audit and certification of environmental management systems.
7. Environmental profile of the company.
8. EIA.
9. SEA.
10. Green products and eco-labels - "green management", greenwashing.
11. Human factor in environmental management systems.
12. Practical case studies from the EU.
13. Practical case studies from the Czech Republic.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

General knowledge.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.
Literatura
  • Belcham, A. (2015). Environmental management: revision guide for the IEMA associate membership exam, and NEBOSH diploma in environmental management. New York: Routledge.
  • Spellman, F.R., Della-Giustina, D. (2015). Safety and environmental management. Lanham: Bernan.
  • Cini, M. (2007). European Union Politics (2nd edition). Oxford : Oxford University Press.
Vyučovací metody

Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF