Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D.

Dvořáková Líšková Zuzana, RNDr., Ph.D.

RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.

Education:

2002 Master degree - Faculty of Natural Sciences, Univerzita Konštantína Filosofa /Constantine the Philosopher University in Nitra

2005 Ph. D. Faculty of Agriculture, University of South Bohemia

2008 RNDr. Faculty of Science, University of Ostrava

 

Activities:

She works as a lecturer in the Department of Regional Development. In her research and pedagogic activity is involved in the topic of human impacts on the landscape in terms of ecological and socio-economic point of view. She also deals with the issue of sustainable regional development; possibilities of brownfields regeneration and strategic and tactical documents for public administration.

 

Study and work internships

2003 – University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

2004 – Uppsala University, Sweden

2004 – University of Bern, Switzerland

2008 - University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

2008 - University of  Dar es salaam, Tanzania

 

Projects

  • 2010 – 2014 Economic aspects of regeneration of brownfields in South-Bohemian region – Czech Science Foundation (GAČR), principal investigator
  • 2008 – 2010  Evaluating of spatial use of environments of selected cervids in relation to the occurrence of  forest damage - 1P05OC160, COST – Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) – principal investigator from June 2008
  • 2007 – 2009 A comparison of the differences between the natural and social structures of mining and rural landscape, 1P05OC196 – COST – Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) – principal investigator
  • 2005 – 2007 Valuation of countrysides for booming of the tourism industries, 1P05OC060 - COST – Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) – principal investigator
  • Scenario studies: Possible development and land use with respect to regional, national and EU policies. 1P05OC059 – COST – Ministry of Education, Youth and Sports (MŠMT) – principal investigator 

 

Institutional background

2005 - 2009 - post doctoral student, Institute of Systems Biology and Ecology

2006 - 2015 - Lecturer at Faculty of Agriculture, University of South Bohemia

2008 – till present - Lecturer at Faculty of Economics, Department of Regional Development, University of South Bohemia

2007 – till present University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, external teacher

Curriculum vitae (eng)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OAGT Agritourism KEN Ano Ano
YAGT Agritourism KEN Ano Ano
KAGT Agroturistika KEN Ano
BIE Bioekonomika KRM Ano Ano
CBIE Bioekonomika KRM Ano
BES Brownfieldy v ekonomických souvislostech KRM Ano Ano Ano
KBES Brownfieldy v ekonomických souvislostech KRM Ano Ano Ano
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano
EZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano
EMA Environmental Management KRM Ano
YEM Environmental Management KRM Ano
YENP Environmental Policy KRM Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano
YEI European Integration KRM Ano
EI4 Evropská integrace KRM Ano
KEI4 Evropská integrace KRM Ano
CFEU Financování z nadnárodních zdrojů KRM Ano Ano
FEU Financování z nadnárodních zdrojů KRM Ano Ano Ano
KFEU Financování z nadnárodních zdrojů KRM Ano Ano
IPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano Ano
KIPVO Inovace ve venkovském prostoru KEN Ano
CISR Inovační procesy pro SMART region KRM Ano Ano
ISR Inovační procesy pro SMART region KRM Ano Ano Ano
CMMO Management měst a obcí KEN Ano
MMO Management měst a obcí KEN Ano Ano
OP Odborná praxe KC Ano Ano
PR Odborná praxe KC Ano Ano
OP1 Odborná praxe 1 KC Ano Ano
OP2 Odborná praxe 2 KC Ano Ano
OP3 Odborná praxe 3 KC Ano Ano
PROP Praxe odborná KC Ano Ano
PREPF Preparátorství UA Ano Ano Ano
PREPK Preparátorství UA Ano Ano Ano
OPR Professional Practice KC Ano Ano
KPRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
PRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
KRRP Regiony a regionální politika KRM Ano Ano
RRP Regiony a regionální politika KRM Ano Ano
IIREM Regionální management URT Ano Ano
JJREM Regionální management URT Ano Ano
CRM1 Regionální management 1 KEN Ano
RM1 Regionální management 1 KEN Ano
KREM1 Regionální management I KEN Ano
REM1 Regionální management I KEN Ano Ano
KSDSP Strategické dokumenty ve státní správě KRM Ano Ano
CSDSP Strategické dokumenty ve veřejné správě KRM Ano Ano
SDSP Strategické dokumenty ve veřejné správě KRM Ano Ano Ano
KSVMV Synergie vztahu město - venkov KRM Ano
SVMV Synergie vztahu město - venkov KRM Ano Ano
QRSA Řízení služeb 1 KEN Ano
RSA Řízení služeb 1 KEN Ano
RSA Řízení služeb 1 KRM Ano

Řešitel projektu

Ekonomické aspekty regenerace brownfields v Jihočeském kraji
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Are countries of the Visegrad Group (V4) ready for the consequences of population aging?
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vliv MAS na regionální rozvoj v zemích V4
Řešitel
Členové řešitelského týmu