Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.

Cudlínová Eva, doc.Ing., CSc.

Cudlínová Eva, Associated professor, Ing., Ph.D.

Specialization, main focus: 

Regional economy with especial attention paid to sustainable development  and environmental management dimension,  tools of economic stimulation of environmental management Theory and practice of  environmental and ecological economy of, , green economy and bioeconomy.

Bioeconomy Initiative - University of South Bohemia

 Membership in international organizations:

  • Member of ISEE – International Society for Ecological Economics
  • Member of international Bioeconomy panel, International Society for Regional Development

Scientific activity:

Coordination of the Czech part of scientific EU projects involved  in the 5th, 6th and 7th FP

  • SPRITE” (Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe's Lagging Rural Regions) www
  • ”MULTAGRI“ (Capitalisation of results on the multifunctionality of agriculture and rural areas) www
  • “GILDED” (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) www 
  • “UNICREDS“ (University Collaborations in Regional Development Spaces) www

Selected publications:

VÁVRA, J., LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ-LÍŠKOVÁ, Z. (in press). Flood management and local perception of floods in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E. Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic. In Hristova, , Dragićević Šešić, , Duxbury, Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2015, s. 206-218. ISBN 978-1-138-77841-2.

CUDLÍNOVÁ, E. Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?(2014) In Westra, , Vilela, The Earth Charter, Ecological Integrity and Social Movements. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2014, s. 117-128. ISBN 978-1-138-01692-

PĚLUCHA, M., CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic.(2014) In Kasabov, Rural Cooperation in Europe: In Search of the 'Relational Rurals'. Basingstoke, Hampshire, UK and New York : Palgrave and Macmillan, 2014, s. 188-210. ISBN 978-1-137-34888-3.

CUDLÍNOVÁ, E., ROLÍNEK, L., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., JÍLEK, M. (2013): Czech countryside - strategies of regional development. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis - Oeconomica, 2013, roč. Oeconomica, č. 73, s. 47-59. ISSN 2081-0644.

CUDLÍNOVÁ, E., ŠVEJDAROVÁ, H. (2013): Economic value of cultural landscape, non-production services of the area and non-market method of valuation. (in Czech) Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají . Acta Economica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 5, s. 64-81. ISSN 0572-3043.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., AT AL. (2012):  Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum, 218 s. ISBN 978-80-246-2092-3

CUDLÍNOVÁ, E., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., ROLÍNEK, L., JÍLEK, M. (2012): Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes. Journal of Landscape Ecology, 2012, roč. 5, č. 2, s. 54-71. ISSN 1803-2427.

Curriculum vitae (eng)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BIE Bioekonomika KRM Ano Ano Ano
CBIE Bioekonomika KRM Ano Ano
EUPG EU a regionální politika KSV Ano
118 Ekologická ekonomie KBE Ano Ano
CEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
EZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano Ano
KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
OENE Environmental Economy KRM Ano Ano Ano Ano
EMA Environmental Management KRM Ano
KEMA Environmental Management KRM Ano Ano
YEM Environmental Management KRM Ano
YENP Environmental Policy KRM Ano Ano
CENEK Environmentální ekonomie KRM Ano Ano
ENEK Environmentální ekonomie KRM Ano Ano Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano Ano
QENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano
EM Environmentální management KAES Ano
CEM Environmentální management KRM Ano Ano
EM Environmentální management KRM Ano
KEM Environmentální management KRM Ano Ano
YEI European Integration KRM Ano Ano
EI Evropská integrace KRM Ano Ano
EI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
KEI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
YGES Green Economy and Sustainability KRM Ano Ano
KKZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
KZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano Ano
KPRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
PRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KEN Ano Ano
REK Regionální ekonomika KEN Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
REK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KEN Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano Ano
REVS Regionální ekonomika pro veřejnou správu KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
SD Sustainable Development KRM Ano Ano
TZMAS Teor. základy metod analýzy a syntézy KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioekonomika – Smart strategie venkovských regionů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Buchtele Roman
Budoucnost zemědělských bioplynových stanic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
Komparativní studie Smart koncepcí přetížených destinací cestovního ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Maroušek Josef
Kolář Ladislav
Strunecký Otakar
...
Cudlínová Eva
...
Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
New Forms of Land Grabbing Due to the Bioeconomy: The Case of Brazil
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek habilitační práce Mgr. Miroslava Syrovátky, Ph.D.
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek habiltitační práce Ing. Magdaléna Drastichová Ph.D.
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na interní projekt VŠE
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na mezinárodní studentský projekt pro Europe science foundation (ESF)
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek European Journal of Environmental Sciences - 08/2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Posudek na článek European Journal of Environmental Sciences - 12/2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Pícha Kamil
Doležalová Hana
Süttöová Kristýna
Potenciál regionálních zemědělských a potravinářských podniků v oblasti využití obnovitelných zdrojů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
...
POWER4BIO cross-visit to South Bohemia
2020 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Šindelářová Iveta
Regionální management a regionální rozvoj
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Mosconi Enrico Maria
Colantoni Andrea
Gambella Filippo
Cudlínová Eva
...
Revisiting the Environmental Kuznets Curve: The Spatial Interaction between Economy and Territory
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Šlachta Martin
Social and Economic Conditions for Wilderness Protection in Europe - Case of Sumava National Park, Czech Republic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Némethová Jana
Využití brownfieldů jako způsobu SMART podnikání v regionu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika jako nová cesta ekonomického rozvoje EU
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Sedlák Jiří
Economic and Environmental Impacts of Paris Agreement Implementation Across the European Union
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Giacomelli Sobrinho Valny
Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
...
Fuels, food and forests: fathoming bioeconomyʼs3 Fs
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Giacomelli Sobrinho Valny
Cudlínová Eva
Fuels, food and forests:fathoming bioeconomy’s 3 Fs
2019 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Sagapova Nikola
...
IV. Bioekonomický kurz na Jihočeské univerzitě
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Buchtele Roman
...
Science café - closing seminary – presentation of project results
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sources for Regional Bioeconomy Development
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Wilderness Protection in the Czech Republic Sumava National Park
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of the Brazilian Forest
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika - energii i plasty si lze vypěstovat.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Bioekonomika jako eko-alternativa budoucnosti.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Ecological and environmental economy.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Education for bioeconomy development.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Cudlínová Eva
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Naše společná přítomnost: Digitální technologie v environmentálních souvislostech
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Otevřená data – výzva pro státní správu a samosprávu ČR
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Duží Barbora
Cudlínová Eva
Socio-economic and environmental context of soil erosion: A case study from south Moravia region
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Soil degradation in the perspective of local stakeholders: South Moravia case study
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
...
Third Bioeconomy Course
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Valuing nature. a practical example from ecological economics international lectures: Teaching examples From US, Czech and Japan
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Bioekonomika jako inovační potenciál pro rozvoj regionu
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sedlák Jiří
Cudlínová Eva
Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické dopady v Jihočeském kraji
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek kniha - Theory and measurement of sustainable development
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek Ekonomia i Środowisko III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na článek pro časopis Ekonomia i Środowisko IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na konferenční příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM II
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM III
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM IV
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Cudlínová Eva
Oponentský posudek na příspěvek konference INPROFORUM V
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Energy, Economics, Environment, and Ethics
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Second Bioeconomy Course
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The potential of the Czech Republic for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
The relationship between economy and ecology, the importance of developing an eco-friendly way of thinking as well as the economic values of ecologically important sites
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Will be ecological economics replaced by green or bioeconomy within green growth and degrowth transformation?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sdrolias Labros
Kakkos Nikolaos
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
Cultural Product and Cultural Communication as a Dynamic Bipolar Interaction and Creative Contribution to the Structural Recompiled of the Local Cultural Units
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Klufová Renata
Rost Michael
Faltová Leitmanová Ivana
...
Cudlínová Eva
...
Czech Countryside from The Viewpoint of Their Inhabitants
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Ekonomie, to nejsou jen rovnice a čísla
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
First Bioeconomy Course
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Pártlová Petra
...
Importance of Green Marketing and its Potential
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
...
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Ekopolitika a ekonomika životního prostředí
2015 KNIHA Učebnice
Detail Blanc Nathalie
Freitas Raquel
Cadarso Maria
...
Cudlínová Eva
...
Greening the City, Cultivating Community
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav
Cudlínová Eva
Klufová Renata
...
Model strategy for village development in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Gkountroumpi Evangelia
Sdrolias Labros
Škodová Parmová Dagmar
...
Cudlínová Eva
...
The evaluation of the undergraduate studies program of the Department of business administration of the Technological Educational Institute (TEI) of Thessaly-Greece by applying a benchmarking approach
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Dvořák Petr
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
...
The impact of clusters on the socio-economic development of regions in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
Cudlínová Eva
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Cudlínová Eva
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Czech countryside - strategies of regional development
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Švejdarová Hana
Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Index lidského rozvoje a udržitelný rozvoj
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Cudlínová Eva
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Humlerová Veronika
Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
...
Rural Development in Terms of Economic Support (Case study from CR)
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
...
Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šulistová Radka
Tržil Milan
Prokešová Radka
...
Cudlínová Eva
...
Implementace multimediálních výukových metod pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky Evropské unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských souvislostech
2012 AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA Audiovizuální tvorba
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
Cudlínová Eva
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Faltová Leitmanová Ivana
...
Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie českého venkova
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
Cudlínová Eva
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Březinová Monika
...
UNICREDS project conference
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Venkov jako místo pro žití
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Faltová Leitmanová Ivana
Klufová Renata
Cudlínová Eva
...
Vymezení venkovských obcí v České republice
2012 CERTIFIKOVANÉ METODIKY A POSTUPY Certifikovaná metodika
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
...
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Změny ve stylu ekonomického myšlení – šance pro trvale udržitelný rozvoj společnosti nebo pro zelený ekonomický růst?
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Škodová Parmová Dagmar
Cudlínová Eva
Diversification - the role of agriculture and non agricultural activities in rural regions
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Embedding the benefits of the collaborative universities within the local economy and communities. South Bohemian Region and University of South Bohemia
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Škodová Parmová Dagmar
Employment in European rural areas as the indicator of sustainable development – case study from CR (2004-2009)
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Environmentální aspekty ve znalostní ekonomice: potenciál jejich využití v rámci venkovských oblastí ČR
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Dvořák Petr
...
Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Rolínek Ladislav
Role znalostní ekonomiky v rozvoji regionu
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Rikoon James Sanford
...
The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Cudlínová Eva
...
TYPOLOGIE VENKOVSKÝCH OBCÍ NA ZÁKLADĚ JEJICH POPULAČNÍHO VÝVOJE
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Cudlínová Eva
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Klufová Renata
Faltová Leitmanová Ivana
Rolínek Ladislav
...
Cudlínová Eva
Venkovský prostor – vymezení a klasifikace
2011 MAPA Mapa
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Vnímanie problematiky brownfields v Juhočeskom kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Zelená ekonomie jako alternativa ekonomického růstu nebo řešení ekonomické krize?
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Humlerová Veronika
Zelená ekonomika jako nástroj udržitelného rozvoje?
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Faltová Leitmanová Ivana
Žití na venkově, aneb co mají společné a čím se liší obyvatelé venkovských obcí?
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 143 z 143

Řešitel projektu

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu