Cudlínová Eva, doc. Ing., CSc.

Cudlínová Eva, doc.Ing., CSc.

Cudlínová Eva, Associated professor, Ing., Ph.D.

Specialization, main focus: 

Regional economy with especial attention paid to sustainable development  and environmental management dimension,  tools of economic stimulation of environmental management Theory and practice of  environmental and ecological economy of, , green economy and bioeconomy.

Bioeconomy Initiative - University of South Bohemia

 Membership in international organizations:

  • Member of ISEE – International Society for Ecological Economics
  • Member of international Bioeconomy panel, International Society for Regional Development

Scientific activity:

Coordination of the Czech part of scientific EU projects involved  in the 5th, 6th and 7th FP

  • SPRITE” (Supporting and Promoting Integrated Tourism in Europe's Lagging Rural Regions) www
  • ”MULTAGRI“ (Capitalisation of results on the multifunctionality of agriculture and rural areas) www
  • “GILDED” (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) www 
  • “UNICREDS“ (University Collaborations in Regional Development Spaces) www

Selected publications:

VÁVRA, J., LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., DVOŘÁKOVÁ-LÍŠKOVÁ, Z. (in press). Flood management and local perception of floods in the Czech Republic. Journal of Flood Risk Management.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E. Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic. In Hristova, , Dragićević Šešić, , Duxbury, Culture and Sustainability in European Cities: Imagining Europolis. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2015, s. 206-218. ISBN 978-1-138-77841-2.

CUDLÍNOVÁ, E. Is a Green New Deal strategy a sustainable response to the social and ecological challenges of present world?(2014) In Westra, , Vilela, The Earth Charter, Ecological Integrity and Social Movements. New York : Routledge, Taylor & Francis Group New York. London, 2014, s. 117-128. ISBN 978-1-138-01692-

PĚLUCHA, M., CUDLÍNOVÁ, E., LAPKA, M. Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic.(2014) In Kasabov, Rural Cooperation in Europe: In Search of the 'Relational Rurals'. Basingstoke, Hampshire, UK and New York : Palgrave and Macmillan, 2014, s. 188-210. ISBN 978-1-137-34888-3.

CUDLÍNOVÁ, E., ROLÍNEK, L., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., JÍLEK, M. (2013): Czech countryside - strategies of regional development. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis - Oeconomica, 2013, roč. Oeconomica, č. 73, s. 47-59. ISSN 2081-0644.

CUDLÍNOVÁ, E., ŠVEJDAROVÁ, H. (2013): Economic value of cultural landscape, non-production services of the area and non-market method of valuation. (in Czech) Ekonomická hodnota kulturní krajiny, neprodukční služby území a netržní metody oceňování - Jaké funkce krajiny se nejčastěji hodnotí a které metody se k tomu používají . Acta Economica Pragensia, 2013, roč. 21, č. 5, s. 64-81. ISSN 0572-3043.

LAPKA, M., CUDLÍNOVÁ, E., AT AL. (2012):  Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. In Praha : Karolinum, 218 s. ISBN 978-80-246-2092-3

CUDLÍNOVÁ, E., FALTOVÁ LEITMANOVÁ, I., KLUFOVÁ, R., ROLÍNEK, L., JÍLEK, M. (2012): Characteristic of the Czech countryside development based on the local population activities and attitudes. Journal of Landscape Ecology, 2012, roč. 5, č. 2, s. 54-71. ISSN 1803-2427.

Curriculum vitae (eng)

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BIE Bioekonomika KRM Ano Ano Ano
CBIE Bioekonomika KRM Ano Ano
EUPG EU a regionální politika KSV Ano
118 Ekologická ekonomie KBE Ano Ano
CEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
EEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
EZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano Ano
KEEZP Ekopolitika a ekonomika živ. prostředí KRM Ano Ano
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
KESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano Ano Ano
OENE Environmental Economy KRM Ano Ano Ano Ano
EMA Environmental Management KRM Ano
KEMA Environmental Management KRM Ano Ano
YEM Environmental Management KRM Ano
YENP Environmental Policy KRM Ano Ano
CENEK Environmentální ekonomie KRM Ano Ano
ENEK Environmentální ekonomie KRM Ano Ano Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano Ano
QENE Environmentální ekonomika KRM Ano Ano
EM Environmentální management KAES Ano
CEM Environmentální management KRM Ano Ano
EM Environmentální management KRM Ano
KEM Environmentální management KRM Ano Ano
YEI European Integration KRM Ano Ano
EI Evropská integrace KRM Ano Ano
EI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
KEI4 Evropská integrace KRM Ano Ano
YGES Green Economy and Sustainability KRM Ano Ano
KKZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
KZE Konkurenceschopnost a zaměst. v Evropě KRM Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano Ano
KPRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
PRN Právní normy v ochraně přírody KRM Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KEN Ano Ano
REK Regionální ekonomika KEN Ano Ano
KREK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
REK Regionální ekonomika KRM Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KEN Ano Ano
KREK2 Regionální ekonomika 2 KRM Ano Ano
REVS Regionální ekonomika pro veřejnou správu KRM Ano Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano
SD Sustainable Development KRM Ano Ano
TZMAS Teor. základy metod analýzy a syntézy KRM Ano Ano

Řešitel projektu

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
UNICREDS - Rozvoj spolupráce univerzit s regionem
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Institucionální přístupy k regionálnímu rozvoji
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Udržitelný rozvoj na místní úrovni - propojení teorie a praxe
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Venkovský prostor – prostor pro žití nebo pro dožití? (Modelové strategie venkovského prostoru)
Řešitel
Členové řešitelského týmu