Sagapova Nikola, Ing.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
3EM Ekonomika a marketing KFY Ano Ano
ESZE Environ. souvislosti znalostní ekonomiky KRM Ano
ENE Environmentální ekonomika KRM Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Attitudes of the Czech Majority Towards Minorities — Comparison of Year 2006 and 2016
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Buchtele Roman
Budoucnost zemědělských bioplynových stanic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
...
Sagapova Nikola
...
POWER4BIO cross-visit to South Bohemia
2020 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Sagapova Nikola
The potential and economics of bioplastics
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Tigers´ Stolen (Wild)Life: When Circularity Triggers a Misery
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Bioekonomika jako nová cesta ekonomického rozvoje EU
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika jako nová cesta ekonomického rozvoje EU
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Giacomelli Sobrinho Valny
Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
...
Fuels, food and forests: fathoming bioeconomyʼs3 Fs
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Sagapova Nikola
...
IV. Bioekonomický kurz na Jihočeské univerzitě
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Buchtele Roman
...
Science café - closing seminary – presentation of project results
2019 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Sagapova Nikola
Šindelářová Iveta
Současné aktivity a potenciál bezodpadového přístupu obyvatel
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Šindelářová Iveta
Sagapova Nikola
Zero waste acticities of inhabitants
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Šindelářová Iveta
Buchtele Roman
Zero Waste as a Concept of Sustainable Consumption – A review
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Bioekonomika - energii i plasty si lze vypěstovat.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sagapova Nikola
Biowirtschaft - Energie und Plastik können gezüchtet werden
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Education for bioeconomy development.
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Sedlák Jiří
Is a low carbon emission agriculture possible?
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
On the edge of an era: Bioplastics
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Otevřená data – výzva pro státní správu a samosprávu ČR
2018 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Dvořáková Líšková Zuzana
Maxa Josef
Sagapova Nikola
...
Third Bioeconomy Course
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Sedlák Jiří
Sagapova Nikola
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Sedlák Jiří
Dvořáková Markéta
Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Bioeconomy research in South Bohemia
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Bioekonomika jako inovační potenciál pro rozvoj regionu
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Innovation of the Plastics Industry - a Challenge or a Must?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Innovation of the plastics industry- a challenge or a must?
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Pána Lubomír
Sagapova Nikola
Postoje české majority vůči menšinám, komparace let 2006 a 2016
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Present stage of Bioeconomy in Europe
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
South Bohemian potential for bioeconomy
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Sagapova Nikola
Pána Lubomír
Technologization And Biotechnologization Of Economy: On The Edge Of Industry 4.0 And Bioeconomy
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sagapova Nikola
Cudlínová Eva
Vliv zemědělských bioplynových stanic na lokální ekonomiku - bioekonomika v rurálním prostředí
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Vložit vše do košíku 1 - 35 z 35

Spoluřešitel projektu

Diverzifikace vlivu biohospodářství na strategické dokumenty lesnicko-dřevařského sektoru jako podklad pro státní správu a návrh strategických cílů do roku 2030
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Vybrané empirické a ekonometrické otázky v environmentální ekonomii: ekonomická hodnota environmentálních statků
Řešitel
Členové řešitelského týmu