Lapka Miloslav, doc. PhDr., CSc.

Lapka Miloslav, PhDr., CSc.

PhDr. Miloslav Lapka, CSc.

 

Field of interest

Cultural and social ecology, landscape perception, sociology and landscape ecology, environmental  and rural sociology.

 

Education

Undergraduate:   Charles University, Prague, Cultural Studies,    MA,  1980.  

Graduate: Charles University, Prague   Cultural Studies, Aesthetic  PhDr. Defending 1983.

Postdoctoral studies: Institute of Philosophy and Sociology, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, PhD. (CSc.). Defending 1988.

 

Affiliation

From 1983 in Academy od Sciences of the Czech Republic, head of socio-ecology department, section of landscape ecology, head of scientific council. From 2010 in the South Bohemia University in Ceske Budejovice and Charles University in Prague. He published more than 100 scientific papers in the field of environmental and social sciences.

 

Teaching experiences

1993-1997 Bc. level (undergraduate courses) in Cesky Krumlov, Landscape studies

2000-up to now International Field Landscape Studies seminars (Summer Schools)

1991-up to now Introduction to Landscape Sociology,

2006 -up to now Cultural and Social Ecology

Irregular selected courses in Japan, Greece, and UM - Columbia, US in a framework of research projects

Faculty of Economy, South-Bohemia University, landscape planning

2008 - up to now ECES and ERASMUS Charles University in Prague

 

International Projects   Coordinator

•             Land, Culture & Crisis: from productionist success to fiscal & environmental impasse on European farms 1940-1990.“ EC – SEER project, 1994-1996. M. Lapka: Responsible scholar for the Czech Republic. Team:  E. Cudlínová, M. Gottlieb, M. Bartoš, J. Těšitel.  PECO: CCIPD 3510PL920245

•             „Supporting and Promoting  Integrated Tourism in Europe`s Lagging Rural Regions“.  EU project within the Fifth Framework. SPRITE  2002-2004.

•             Contract number QLK5  CT2000-01211. Responsible for the Czech partners: Cudlínová, E. Lapka, M., Těsitel, J. Team: M. Bartoš, D. Kušová, J. Maxa.  

•             MULTAGRI. Capitalisation of research results on the multifuncionality of agriculture and rural areas. 2004-2005. Cudlínová, E., Lapka. M., (coordinators of WP2), Maxa, J. SSA 6th EU Framework. GOCE-CT-2003-505297-MULTAGRI.

•             7RP EU: GILDED – Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities. FP7 SSH 2007 1. team: Lapka, Cudlinova, Liskova, 2 Phd. students, 2008 – 2011. No: 225383.

•             Land and Art. Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe. 2014-2015COST CZ, NO. LD 14118.

 

Academic Honors, Fellowships, etc.

PhDr. (Doctoral studies) - 1983

CSc. (PhD .equivalent) - 1988

Chairman of the Scientific Council National Museum of Agriculture, Prague since 2010

Fellowship in US, UM, Columbia, 2007, 2009

Member of Faculty of Economics South Bohemia University in Ceske Budejovice - 2015

Vice-Dean for Science and Research Faculty of Economics South Bohemia University in Ceske Budejovice – 2015

 

Personal message

Born in 1957, I am feeling a little bit experienced by the phenomenon of landscape, on the other hand I am still astonished by its dynamics, identity, heritage and beauty as well as by its eco and-socio patterns. For me landscapes are the way from "cogito ergo sum" to "participatory mind“

 

Do you want to see me?

In English:

https://www.youtube.com/watch?v=UomaTEsJWIc&feature=youtu.be

In Czech:

https://www.youtube.com/watch?v=iWHvlhlj5eU

 

Time in following  video is: 15:52 – 25:48.

https://www.youtube.com/watch?list=PL8bXniP63xn5gOwWsYmyPhzUnfJfKxd9n&v=bNCccJSy2As

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
BT1 Bachelor´s Diploma Thesis 1 KRM Ano
CMFR Měkké faktory rozvoje regionů KRM Ano Ano
MFR Měkké faktory rozvoje regionů KRM Ano Ano Ano
PEM Pluralismus v ekonomickém myšlení KRM Ano Ano
KPVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano Ano
PVK Projektování venkovské krajiny KRM Ano Ano Ano
CPPL Prostorové plánování KRM Ano Ano
PPL Prostorové plánování KRM Ano Ano Ano
KRUSA Rural Sociology KRM Ano Ano
RUSA Rural Sociology KRM Ano Ano Ano
YRUS Rural Sociology KRM Ano Ano Ano
KRUS Rurální sociologie KRM Ano Ano
RUS Rurální sociologie KRM Ano Ano Ano Ano
KRSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano
RSK Rurální sociologie a krajina KRM Ano Ano Ano
CSOCI Sociologie KRM Ano Ano
SOC Sociologie KRM Ano Ano
SOCI Sociologie KRM Ano Ano
KSVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano Ano
SVP Sociologie a metodologie ve věd. práci KRM Ano Ano Ano
TZMAS Teor. základy metod analýzy a syntézy KRM Ano Ano Ano
CTRR Teorie regionálního rozvoje KRM Ano Ano
TRR Teorie regionálního rozvoje KRM Ano Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Sagapova Nikola
Lapka Miloslav
Bioeconomy, sustainability and ecological economics’ paradigm
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
New Forms of Land Grabbing Due to the Bioeconomy: The Case of Brazil
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek - průběžná zpráva NZM 2020
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Landscape Ecology- JLE-D-20-00004
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 273/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 412/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika - manuscript 452/2020-AGRICECON
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000366
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000554
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na projekt TAČR program Éta: Kód projektu: TL05000664
2020 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Outcomes of our RBH group work
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
...
POWER4BIO cross-visit to South Bohemia
2020 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání workshopu
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Šlachta Martin
Social and Economic Conditions for Wilderness Protection in Europe - Case of Sumava National Park, Czech Republic
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Lucie Sovová
...
Urban gardeners as localised prosumers within circular economy: Case studies of home, allotment and community gardening
2020 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Giacomelli Sobrinho Valny
Lapka Miloslav
...
Bioeconomy as a New Phenomenon in Land Grabbing: The Case of Brazil
2019 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Inscape/Landscape Concept by P. M. Dansereau: synthesis for landscape management
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Kyber a eko - Digitální technologie v environmentálních souvislostech - recenzní posudek kolektivní monografie
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Naše společná přítomnost: Odpovědná spotřeba: Co (z)může jednotlivec a co (ne)může stát?
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Recenze
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Landscape Ecology
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika (IF)
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Zemědělská ekonomika_2
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
PhDr. Miroslav Gottlieb devadesátiletý. Pokus o reflexi krajinné ekologie z hlediska sociálních věd.
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Lapka Miloslav
Prezentace dotazníkového šetření POWER4BIO.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Regionální bioekonomická strategie (RBS). Interpretace z hlediska možností „uzavřít“ ekonomický a ekologický cyklus
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Socio-economic context of soil erosion: A comparative local stakeholders’ case study from traditional agricultural region in the Czech Republic
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Sources for Regional Bioeconomy Development
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Svět sociálních sítí jako problém dvou kultur?
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Lapka Miloslav
SWOT analýza potenciálu regionální bioekonomiky v rámci „Focus Groups“ zájmových skupin.
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
The Problem of Soil Degradation from a Sociological Point of View – The Case of Czech Republic
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Daněk Petr
Jehlička Petr
Lapka Miloslav
Urban gardens as a source of self-grown food in Czech towns and cities
2019 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Megyesi Boldizsár
Duží Barbora
...
Lapka Miloslav
...
Food self-provisioning in Europe: An exploration of socio-demographic factors in five regions
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Markéta Šantrůčková
Kulturní krajina - most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Digitální technologie v environmentálních souvislostech
2018 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Oponentský posudek na článek pro časopis Journal of Flood Risk Management
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Lapka Miloslav
Posudek - disertační práce - CHUDOBA A SOCIÁLNÍ EXKLUZE SENIORŮ NA VENKOVĚ
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Duží Barbora
...
Socio-economic and environmental context of soil erosion: A case study from south Moravia region
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Duží Barbora
Lapka Miloslav
...
Soil degradation in the perspective of local stakeholders: South Moravia case study
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Valuing nature. a practical example from ecological economics international lectures: Teaching examples From US, Czech and Japan
2018 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Šantrůčková Markéta
Zpráva z konference „Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami: Teorie a realita“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Bioeconomy as a New Perspective for Solving Climate Change?
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Local perception of floods in the Czech Republic and recent changes in state flood management strategies
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Oponentní posudek disertační práce - Ing. Kateřina Boukalová “Spolupráce v rozvoji venkova: vize nebo realita (případ místních akčních skupin)” Cooperation in Rural Development: Vision or Reality (the Case of Local Action Groups)
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Our Common Present: Energy, Economics, Environment, and Ethics
2017 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Lapka Miloslav
(Po)zapomenutý velký pokus o syntézu ekologie a sociologie Inscape and Landscape – Pierre Dansereau
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Lapka Miloslav
Síla a slabost narací
2017 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Dlouhá Jana
Olšáková Doubravka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Our Common Present: Great Expectations, Projects and Mistakes – Efforts to Understand and Control Nature in the Past and the Present
2016 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Soil as a key to food security: social perception of soil erosion in the Czech Republic (a case study)
2016 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Aplikace principů zelené ekonomiky v Evropské Unii
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Stylianou-Lambert Theopisti
Mihailova Marina
Spinozzi Paola
...
Lapka Miloslav
...
Cultural Industries for Sustainable Development?
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Land, people, and art: An attempt to renew social identity in the Czech Republic
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Sokolíčková Zdenka
Vávra Jan
Lapka Miloslav
...
Naše společná přítomnost: Různé kultury, jedna příroda
2015 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Problematic social and economic aspects of Czech solar electricity boom
2015 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Vávra Jan
Soil as a ground for our food-shift in soil perception: The case for responsibility for soil erosion
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Společenská reflexe povodní v České republice. Komparace proměn státních protipovodňových koncepcí a lokální percepce povodní
2015 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Draxlerová Anna
Vnímání fair trade a ekonomické vzdělávání
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Peters Vera
Lapka Miloslav
...
What shapes the temperatures of living rooms in three European regions?
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Duží Barbora
Vávra Jan
Juřička David
...
Lapka Miloslav
...
Environmental Change: Adaptation Challenges
2014 KNIHA Odborná monografie
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Green economy in Europe: Green New Deal or just new green dream?
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Green growth from the perspective of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Duží Barbora
Attila Tóth
Mária Bihuňová
...
Challenges of Urban Agriculture: Highlights on the Czech and Slovak Republic Specifics
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Landscape, society and art as a kind of protest. Sociological view.
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
Možnosti a limity jednotlivce při zmírňování změn klimatu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
Naše společná přítomnost: Ekonomický růst v souvislostech
2014 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Obraz změn klimatu v českých denících v letech 1997-2010
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Cudlínová Eva
Vávra Jan
Lapka Miloslav
Od udržitelného rozvoje k zelenému růstu
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Vyžádaná přednáška
Detail Pělucha Martin
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Rural Development Policy in the Framework of the Knowledge - based Economy: Selective Impacts and Solutions in the Case of the Czech Republic
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Undervalued sustainable practice? Case of food self-provisioning in five European regions
2014 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Cudlínová Eva
What are the challenges of Central Europe?
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Food and sustainability: Food self-provisioning and food shopping habits in the Czech Republic and selected EU countries
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
It's the water, stupid! Public perception of climate change consequences in South Bohemia, Czech Republic
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Zdenka Sokolíčková
...
Our Common Present: Current Challenges of Central Europe
2013 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Size matters: Climate change perception and carbon footprint of Czech households
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Střední Evropa v souvislostech
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Zelený růst: cesta pro 21. Století
2013 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Carbon footprint of European households
2012 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Fischer Anke
Peters Vera
Neebe Mirjam
...
Lapka Miloslav
...
Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Krajina jako petosféra
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Sokolíčková Zdenka
...
Our Common Present: Changing Society?
2012 KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ Uspořádání konference
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Převyšujeme světový průměr. Uhlíková stopa českých domácností.
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Vávra Jan
Zdenka Sokolíčková
Lapka Miloslav
Role vědy a univerzit ve vzdělávání k udržitelnosti
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Lapka Miloslav
Society and environment. Changing society? (Editorial)
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
...
The impact of tourism on occurrence of selected animal species in the Bohemian Forest
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Lapka Miloslav
Bäckman Stefan
Crabbé Philippe
...
Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa evropských domácností
2012 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Uhlíková stopa jihočeských venkovských a městských domácností
2012 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Mezerová Adéla
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
Změna hodnoty místa – zájem veřejnosti o regeneraci vybraných brownfields
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Dvořák Petr
Lapka Miloslav
Evaluace brownfields na příkladu Jihočeského kraje
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Vávra Jan
Lapka Miloslav
Dvořáková Líšková Zuzana
...
Globální hrozba? Analýza obrazu klimatických změn v českých denících v letech 1997 – 2010
2011 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Vávra Jan
Globální problémy v regionálním měřítku: Projekt 7. RP EU GILDED
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Přednáška
Detail Burian Zdeněk
Cudlínová Eva
Číhal Libor
...
Lapka Miloslav
...
Pozemkové úpravy v České republice
2011 KNIHA Odborná monografie
Detail Lapka Miloslav
Vávra Jan
Regional perception of global challenges in five EU countries: economic crisis, environment and technology
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Lapka Miloslav
Lapka Jan
The problem of consistency in judging of race walking
2011 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Lapka Miloslav
Cudlínová Eva
Rikoon James Sanford
...
The rural development in the context of agricultural "green" subsidies: Czech farmers' responses.
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vávra Jan
Fischer Anke
Lapka Miloslav
...
Uncertain society: Inconsistencies and doubts about climate change and the transition to a a low carbon economy
2011 PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER Poster
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Cudlínová Eva
Lapka Miloslav
...
Vnímanie problematiky brownfields v Juhočeskom kraji
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 99 z 99

Řešitel projektu

„Land and Art“ sociální hnutí jako součást kulturní udržitelnosti krajiny a společnosti (Kulturní udržitelnost: sociálně-ekonomické důsledky. Koncepty a příklady praxe)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Příprava IF Q1- Q2 publikace ba téma socio-ekonomické dopady eroze půdy a fenomén Dust Bowl
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Environmental Citizenships: Visions of Future and Their Acceptance Among Students
Řešitel
Členové řešitelského týmu
POWER4BIO: emPOWERing regional stakeholders for realising the full potential of European BIOeconomy
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Řízení, infrastruktura, životní styl a spotřeba energie : Evropské post-uhlíkové komunity (GILDED)
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Socio-ekonomické aspekty degradace půdy (SEAD)
Řešitel
Členové řešitelského týmu