SZZ Management podniku

Zkratka předmětu KŘE/SZMPU
Název předmětu SZZ Management podniku
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/SZMPU
Název SZZ Management podniku
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/CMAN2, KŘE/MAN2, KŘE/QMAN2, KŘE/CSM, KŘE/KSM, KŘE/KSMAJ, KŘE/KSMAN, KŘE/SM, KŘE/SMAJ, KŘE/SMAN, KŘE/CRLZN, KŘE/HRM, KŘE/KHRM, KŘE/KRLZ, KŘE/RLZ, KŘE/RLZN
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The content of this course is the state final examination in management II, strategic management and human resources management. Students are required to prove their mastery of basic terminology, theoretical principles and calculation operations in the field of management, strategic management and their application.

Požadavky na studenta

Students have to prove their complex understanding of the basic terminology and principles of management II, strategic management and human resources management, they have to be able to respond to particular questions and to apply theoretical knowledge in practical examples.

Obsah

1. MANAGEMENT KORPOPRACÍ
2. MEZINÁRODNÍ DIMENZE MANAGEMENTU
3. ŽIVOTNÍ CYKLUS ORGANIZACÍ
4. PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ
5. SÍŤOVÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
6. STRATEGICKÉ ALIANCE A DYNAMIKA ŘÍZENÍ
7. ORGANIZAČNÍ ARCHITEKTURA
8. VEDENÍ A LEADERSHIP
9. MODERNÍ METODY V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ
10. KRIZOVÝ MANAGEMENT
11. SPOLEČENSKÁ A SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
12. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ OBECNĚ
13. ZÁKLADNÍ STRATEGIE PODNIKU
14. ZÁKLADNÍ ANALÝZY PODNIKU
15. BALANCED SCORECARD A KPI
16. BUSINESS MODEL
17. ZNALOSTNÍ MANAGEMENT A KOMPETENCE
18. ZAVEDENÍ A KONTROLA STRATEGIE
19. START-UP
20. VLIV MANAŽERA NA STRATEGII
21. SPECIFIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ MSP
22. HISTORICKÝ VÝVOJ A SOUČASNÉ POJETÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
23. VNĚJŠÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ŘLZ A KONKURENCESCHOPNOST PODNIKŮ NA GLOBÁLNÍM TRHU PRÁCE
24. PLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY
25. TVORBA PRACOVNÍCH MÍST
26. ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
27. FORMOVÁNÍ PRACOVNÍ SÍLY
28. PROCES HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ
29. ROZVOJ LIDSKÉHO POTENCIÁLU
30. POLITIKA A SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ
31. PROCES ŘÍZENÍ ODCHODŮ ZE ZAMĚSTNÁNÍ
32. AKTIVIZACE PRACOVNÍHO POTENCIÁLU.
33. PÉČE O PRACOVNÍKY
34. PRACOVNÍ VZTAHY
35. EVROPSKÁ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Management II (MAN2/QMAN2), Strategický management (SMAN/KSMAN), Řízení lidských zdrojů (RLZ/KRLZ)

Získané způsobilosti

Students know basic terminology, theoretical principles, and method used in the field of management II, human resources management and strategic management. Students are able to apply the acquired knowledge in practice.

Garanti a vyučující
Literatura
 • ARMSTRONG, M. A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2009. ISBN 978-07494-5242-1.
 • SMITH, Howard a Peter FINGAR. (2007). Business process management: the third wave. Tampa, FL: Meghan-Kiffer Press.
 • CUMBERLIDGE, Matt. (2007). Business process management with JBoss jBPM: a practical guide for business analysts : develop business process models for implementation in a business process management system. Birmingham: Packt Publ.
 • DAVIES, Brent. (2007). Developing sustainable leadership. London: Paul Chapman.
 • RHEGAN, B. (2009). Developing Your Company Culture. A hand book for leaders and managers. London: Kogan Page Ltd.
 • KAPLAN, R., NORTON, D. (2010). Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Praha.
 • BRADY, John, Alison EBBAGE a Ruth LUNN. (2011). Environmental management in organizations: the IEMA handbook. London: Earthscan.
 • JOHNSON, Gery and Kevan SCHOLES. (2008). Exploring Corporate Strategy.
 • Steger, M. Globalization. A Very Short Introduction.Oxford University Press, 2003.
 • ARMSTRONG, M. (2011). How to manage people. London: Kogan Page.
 • DOWLING, P. J., FESTING, M., ENGLE, A. D. (2008). International Human Resource Management. London: Thomson Learning.
 • DĚDINA, J., ODCHÁZEL, J. (2007). Management a moderní organizování firmy. Praha.
 • HEIZER, Jay H a Barry RENDER. (2007). Operations management: flexible version. Upper Saddle River: Pearson/Prentice Hall.
 • ADLER, J. (2010). Strategic Leadership. How to think and plan strategically and provide direction. London: KoganPage.
 • FORSGREN, Mats. (2013). Theories of the Multinational Firm: A Multidimensional Creature in the glogal economy.
 • HESS, Charlotte a Elinor OSTROM. (2007). Understanding knowledge as a commons: from theory to practice. Cambridge: MIT Press.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF