Strategický management

Zkratka předmětu KŘE/CSM
Název předmětu Strategický management
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KŘE/CSM
Název Strategický management
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KŘE/SM
Vyloučené předměty KŘE/KSMAJ, KŘE/SMA, KŘE/SMAJ, KŘE/YSMAN
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Studenti se seznámí s přístupy a metodami strategického řízení jako nástroje efektivního využívání zdrojů k dosažení cílů podniku. Předmět rozvíjí teoretické a praktické přístupy strategického řízení, uvádí studenty do základů terminologie, modelů a principů. Součástí kurzu je i popis současných trendů s jejich vlivem na dlouhodobý rozvoj firem. Studenti získají teoretické a praktické znalosti o strategickém řízení.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu: seminární práce
Požadavky ke zkoušce: ústní zkouška

Obsah

Témata přednášek:
1. Úvod do strategického managementu.
2. Vize, poslání, cíle, strategie.
3. Obecné typologie strategií.
4. Rozšířené typologie strategií.
5. Základní analýzy interního a externího prostředí.
7. Vliv manažera na tvorbu strategie.
8. Business model.
9. Proces zavedení strategie.
10. Systémy BSC a KPI.
11. Rozšiřující analýzy podniku.
12. Strategie MSP.
13. Učící se organizace a podniková kultura.
14. Aktuální téma (nové trendy strategického řízení).

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti mají porozumět základním principům strategického řízení, jsou schopni řídit a vypracovávat strategii podniku výroby a služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Přednášející: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
 • Cvičící: doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D.
Literatura
 • Tichá, I., & Hron, J. (2002). Strategické řízení. Praha: ČZU PEF.
 • Zuzák, R. (2011). Strategické řízení podniku. Praha: Grada.
 • Armstrong, M. (2016). Armstrong s handbook of strategic human resource management. London: Kogan Page.
 • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2007). Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press.
 • Doz, Y., & Kosonen, M. (2011). Dynamická strategie. Praha: Management Press.
 • Srpová, J., Svobodová, I., Skopal, P., & Orlík, T. (2011). Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada.
 • Beitler, M. A. (2013). Strategic organizational change: a practitioner?s guide for managers and consultants. Greensboro: Practitioner Press International.
 • Osterwalder, A., & Pigenur, Y. (2015). Tvorba business modelů: příručka pro vizionáře, inovátory a všechny, co se nebojí výzev. Brno: BizBooks.
 • Fotr, J., Vacík, E., Souček, I., Špaček, M., & Hájek, S. (2012). Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada Publishing.
 • Kotler, P., & Kotler, M. (2013). 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. Brno: BizBooks.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF