Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D.

Vrchota Jaroslav, Ing., Ph.D.

Senior Assistent

Education:

M.Sc.

Ph.D.

Research interests:

Management

Managerial Competences

Process Management

BSC Systems

Strategic Management

Managerial Technics

Projet Management

Teaching:

Management

Managerial Techniques

Strategic Management

Process Management

Project Management

Positions and membership:

Co-author of GAJU project

Member of the state final exams commitee

 

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
OMT Managerial Techniques KŘE Ano Ano
KMT Manažerské techniky KŘE Ano
MT Manažerské techniky KŘE Ano Ano
KPMAN Procesní management KŘE Ano
PMAN Procesní management KŘE Ano Ano
IIPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
JJPRM Procesní management URT Ano Ano Ano
OPMAN Process Management KŘE Ano Ano
KPJM Projektový management KŘE Ano
PJM Projektový management KŘE Ano Ano
KSMAJ Strategic Management KŘE Ano
SMAJ Strategic Management KŘE Ano
YSMAN Strategic Management KŘE Ano Ano
KSMAN Strategický management KŘE Ano
KSR Strategický management KŘE Ano
QSPF Strategický management KŘE Ano
SMAN Strategický management KŘE Ano Ano
SPF Strategický management KŘE Ano
SR Strategický management KŘE Ano
KSMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
SMOC Strategický management v obchodě a CR KŘE Ano
Autoři Název publikace Rok Druh publikace Poddruh publikace
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr

Maříková Monika

...
Influence of strategic management in Czech SMEs and their growth rate
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Bednářová Dagmar

Kopta Daniel

...
Vrchota Jaroslav
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr

Maříková Monika

...
Project Management And Its Impact On Growth Rate Of Small and Medium-sized Enterprises
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Řehoř Petr

Project Management and the Importance of Crises in the Sectors of the National Economy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Projektový management
2016 KNIHA Skripta
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika

Selected processes in SMEs, targeting to south bohemia region and trade sector
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Communication of SMEs in the region of South Bohemia
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika

Comparison of decision-making skills of students and managers
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika

Rolínek Ladislav

Vrchota Jaroslav
Crises and its occurence in SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Doležalová Vlasta

Energetická bezpečnost EU a Německa
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Grade of functioning of chosen processes within SME with focus on south Bohemian region
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Březinová Monika

Komparace energetické bezpečnosti významných členských států EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Level of functioning of selected processes in SMEs, targeting to South Bohemia Region and trade sector
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Plevný Miroslav

Kopta Daniel

...
Vrchota Jaroslav
...
Level of process management implementation in SMEs and some related implications
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Maříková Monika

Rolínek Ladislav

Kubecová Jana

Vrchota Jaroslav
Relationship between the extent of implementation of the process management principles and the legal form of the business and business activity
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Maříková Monika

Relationship between the Growth-Rate of Turnover of SME's in Relation to the Age of the Directors of these Companies
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kavan Štěpán

Pražáková Jaroslava

...
Rizikové faktory ovlivňující energetickou bezpečnost EU
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Doležalová Vlasta

Vrchota Jaroslav
Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje
2015 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Rolínek Ladislav

Vrchota Jaroslav
Maříková Monika

Typical Crises in Selected SMEs in the Czech Republic
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

Comparison of the Communication Skills of Students and Managers
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika

Kubešová Klára

Discrimination in the labor market in the region of South Bohemia
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Charakteristika trhu práce v regionu jižní Čechy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana

Rolínek Ladislav

Švárová Monika

Vrchota Jaroslav
Implementation of the business process management principles as a current management trend
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Švárová Monika

Vrchota Jaroslav
Influence of Competitive Advantage on Formulation Business Strategy
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

Komparace úrovně kreativity manažerů se studenty
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kajanová Alena

Kompetence manažerů v neziskovém sektoru
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav

Vrchota Jaroslav
Maříková Monika

...
Small and medium-sized enterprises and cluster initiatives in the Czech republic
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika

Rolínek Ladislav

Kubecová Jana

Vrchota Jaroslav
The extent of application of the process management principles in relation to the legal form of the business and the business activity in the period of economic crisis in small and medium sized enterprises
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Rolínek Ladislav

Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

...
The level of process management principles application in SMEs in selected region of the Czech Republic
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

Maříková Monika

Vnímání rizik z hlediska doby působení na trhu
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Current situation and future trends in the marketing process from the perspective of small and medium-sized enterprises in the South bohemia region
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

Komparace analytických schopností manažerů a studentů
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Alina Jiří

Vrchota Jaroslav
KVANTITATIVNÍ SOUVISLOSTI VYBRANÝCH SOCIOEKONOMICKÝCH A DEMOGRAFICKÝCH CHARAKTERISTIK A UKAZATELŮ NA ÚROVNI OBCÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Medology of development phases of SMEs
2013 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Váchal Jan

Vochozka Marek

Doležalová Hana

...
Vrchota Jaroslav
...
Podnikové řízení
2013 KNIHA Učebnice
Detail Kubecová Jana

Vrchota Jaroslav
Procesní mapy v malých a středních podnicích
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pražáková Jaroslava

Vrchota Jaroslav
Březinová Monika

Rozdílné přístupy českých podniků k využití logistické metriky
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika

Vrchota Jaroslav
Strategic management in micro, small and medium-sized businesses in relation to financial success of the enterprise
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Švárová Monika

The Influence of Planning on Financial Indicators IN99 and ROA
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švárová Monika

Vrchota Jaroslav
THE STRATEGIC MANAGEMENT IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN RELATION TO FINANCIAL SUCCESs OF THE ENTERPRISE
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kubecová Jana

Vrchota Jaroslav
The Taffler´s Model and Strategic Management
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Kubecová Jana

Ukazatele základních procesů ve stavebním průmyslu
2013 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Výkonnost jako klíčová kompetence
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Pyroutková Martina

Nejvýznamnější procesní ukazatele ovlivňující firmy v Jihočeském kraji
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Odpovědnost jako klíčová kompetence
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika

Smolová Jaroslava

Vrchota Jaroslav
ODPOVĚDNOST JAKO KLÍČOVÁ KOMPETENCE
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Rolínek Ladislav

Vaněček Drahoš

Krninská Růžena

...
Vrchota Jaroslav
...
Procesní řízení v MSP – vybrané aspekty
2012 KNIHA Odborná monografie
Detail Duspivová Marie

Vrchota Jaroslav
Procesy malých a středních podniků a jejich vztahy podle podnikatelské činnosti
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Březinová Monika

Vrchota Jaroslav
SOUČASNÝ STAV A BUDOUCÍ TRENDY V MARKETINGOVÝCH PROCESECH Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V JIHOČESKÉM REGIONU
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petrách Filip

Vrchota Jaroslav
Vývoj míry nezaměstnanosti a testování její závislosti na počtu obyvatel v okrese České Budějovice
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Duspivová Marie

Application process of personnel management in small and medium-sized enterprises
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Rolínek Ladislav

Building the Managerial Competencies in the Study Program Management and Business Economics
2011 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dalíková Pavlína

Duspivová Marie

Vrchota Jaroslav
INDICATORS OF EVALUATION AS A CORE ELEMENTS OF PROCESS MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM-SIZET ENTERPRISES
2011 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vrchota Jaroslav
Navrh dotazníku mapujícího manažerské kompetence
2010 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Analýza manažerských kompetencí vrcholového managementu - sestavení a pilotní ověření dotazníku
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Manažerské kompetence studentů EF
2009 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Strategická mapa systému Balanced Scorecard
2008 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Sedláček Martin

Vrchota Jaroslav
Hodnotová analýza a metrika v pojetí procesního managementu
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vrchota Jaroslav
Říha Karel

Strategické cíle systému Balanced Scorecard a možnosti uplatnění ve vybrané společnosti
2007 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Vložit vše do košíku 1 - 59 z 59

Řešitel projektu

Dopady homeworkingu do nákladů MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Environmental Awareness as a Universal European Value
Řešitel
Spoluřešitelé

Spoluřešitel projektu

Inovační management a konkurenceschopnost MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Modely řízení MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Procesní management a možnosti jeho zavedení v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé
Průmysl 4.0 a změny v managementu a výkonnosti
Řešitel
Spoluřešitelé
SIP-SME (Service Innovations Prozess für Klein-und Mittelunternehmen)
Řešitel
Spoluřešitelé
Systém odměňování v MSP
Řešitel
Spoluřešitelé

MENU