Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Comparison of Telework in the Czech Republic and Poland and Slovakia with Respect to the Gender
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Insolvence zítřka: ze století páry do století elektřiny
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Strnad Zdeněk
Kozák Jan
Brož Jaroslav
...
Insolvenční zákon: Komentář
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Oddlužovací novele fandím, ale...
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Denní tisk
Detail Strnad Zdeněk
Posudek hodnotící komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k žádosti o udělení akreditace profesně zaměřenému bakalářskému studijnímu programu Soukromoprávní studia pro uskutečňování Univerzitou Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie ke kurzu „Rozpoznávání úpadku z účetních výkazů v souvislosti s insolvenčním řízením“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta případové studie: „Základy finančního účetnictví“ ke kurzu „Úvod do finančního účetnictví“
2018 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Böhm M. - Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Louda L. - Efektivita insolvenčních řízení
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Posudek oponenta rigorózní práce: Sláma J. - Možnosti zastavení exekuce na peněžitá plnění ve světle aktuální judikatury
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Recenze publikace: Schönfeld J., Kuděj M., Louda L., Sedláček D., Smrčka L. - Transformace a restrukturalizace podniku
2018 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Telework and Financial Indicators in Industry 4.0
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Štemberková Růžena
Slobodník Martin
Matulová P.
...
Úvod do problematiky duševního vlastnictví
2018 KNIHA Skripta
Detail Slobodník Martin
Hrubý Rudolf
Administrative Law Sanctioning after Recodification and its Influence on the Entrepreneur's Responsibility
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Class Action Lawsuits as a Procedural Instrument of Consumer Protection
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Frantíková Zuzana
Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
...
COMPARISON OF HOMEWORKING IN THE CZECH REPUBLIC AND SPAIN
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vlčková Miroslava
Vrchota Jaroslav
Frantíková Zuzana
Comparison of Telework in the Czech Republic and in its Neighbouring Countries
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Metodologie interpretace právní úpravy oddlužení"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Strnad Zdeněk
Oponentský posudek na rigorózní práci "Vybraná problematika specifické fáze insolvenčního řízení od povolení oddlužení do (ne)schválení oddlužení a některé související instituty"
2017 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Strnad Zdeněk
Insolvenční řízení (očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona)
2016 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
K nálezu věcí skrytých a otázce pokladu v platném občanském zákoníku
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrubý Rudolf
New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motl Tomáš
Petr Bohuslav
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV.
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Odpovědnost za škody působené zvěří
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Přelomový judikát z Německa inspirací i pro nás? Komentář k rozhodnutí AG Plettenberg.
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Transformation of an Association into an Institute
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petr Bohuslav
Změny, které přináší novela zákona o přestupcích na úseku myslivosti
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana
Alternative Dispute Resolution before Czech Trade Inspection
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír
Motll Tomáš
Vojtek Petr
...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV. §201-250l občanského soudního řádu podle stavu k 1. 1. 2015
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Podpis písemného právního jednání v době moderních komunikačních technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Ochrana vlastnického práva v rozhodovací praxi soudů v České republice
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Posudek oponenta disertační práce Právo stavby v českém a francouzském právu
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Problematika appointing authority ve světle judikatury
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Property Right Aquisition From an Unentitled Person in the New Czech Civil Code
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav
Maxa Hubert
Rozhodčí doložka sjednaná ve spotřebitelské smlouvě – judikatorní vrtkavost
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk
Vytejčková Veronika
Horáček Zdeněk
...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk
Král Miroslav
Strnad Zdeněk
...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta
Strnad Zdeněk
Krásnická Martina
...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Petr Bohuslav
Čechura Vladimír
Kostečka Jaroslav
...
Zákon o myslivosti (komentář)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Adoption of the Euro by the Czech Republic: Legal, Political and Economic Considerations
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS - A COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN LEGISLATION
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta
Kupní smlouva (část IX.)
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Vložit vše do košíku 1 - 47 z 47