Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petr Bohuslav

K nálezu věcí skrytých a otázce pokladu v platném občanském zákoníku
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina

Vojtko Viktor

Strnad Zdeněk

...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Hrubý Rudolf

New Institutions of Civil Law in Practice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír

Motl Tomáš

Petr Bohuslav

...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV.
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav

Maxa Hubert

Odpovědnost za škody působené zvěří
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav

Přelomový judikát z Německa inspirací i pro nás? Komentář k rozhodnutí AG Plettenberg.
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana

Transformation of an Association into an Institute
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Petr Bohuslav

Změny, které přináší novela zákona o přestupcích na úseku myslivosti
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Frantíková Zuzana

Alternative Dispute Resolution before Czech Trade Inspection
2015 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jirsa Jaromír

Motll Tomáš

Vojtek Petr

...
Občanské soudní řízení, soudcovský komentář, Kniha IV. §201-250l občanského soudního řádu podle stavu k 1. 1. 2015
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Petr Bohuslav

Maxa Hubert

Podpis písemného právního jednání v době moderních komunikačních technologií se zvláštním zřetelem k rozhodčí doložce
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav

Posudek oponenta disertační práce Ochrana vlastnického práva v rozhodovací praxi soudů v České republice
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav

Posudek oponenta disertační práce Právo stavby v českém a francouzském právu
2015 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Petr Bohuslav

Maxa Hubert

Problematika appointing authority ve světle judikatury
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav

Property Right Aquisition From an Unentitled Person in the New Czech Civil Code
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Petr Bohuslav

Maxa Hubert

Rozhodčí doložka sjednaná ve spotřebitelské smlouvě – judikatorní vrtkavost
2015 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk

Vytejčková Veronika

Horáček Zdeněk

...
Vodní právo
2015 KNIHA Učebnice
Detail Horáček Zdeněk

Král Miroslav

Strnad Zdeněk

...
Vodní zákon s aktualizovaným podrobným komentářem po roce účinnosti nového občanského zákoníku k 15 .3. 2012 III. vydání
2015 KNIHA Učebnice
Detail Uhlířová Marta

Strnad Zdeněk

Krásnická Martina

...
Základy práva
2015 KNIHA Skripta
Detail Petr Bohuslav

Čechura Vladimír

Kostečka Jaroslav

...
Zákon o myslivosti (komentář)
2015 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Adoption of the Euro by the Czech Republic: Legal, Political and Economic Considerations
2014 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta

CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS - A COMPARISON OF CZECH AND AUSTRIAN LEGISLATION
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Choice of Invoice Currency by Czech Exporters
2014 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta

Kupní smlouva (část IX.)
2014 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v učebnici
Detail Krásnická Martina

Bergami Roberto

Vojtko Viktor

Purchase Currency by Czech Exporters Sourcing Abroad
2014 ABSTRAKT Abstrakt
Detail Uhlířová Marta

Jelínek Jiří

Kapitola 29 - Trestní odpovědnost právnických osob v Rakouské republice – komparace s českou právní úpravou
2013 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Krásnická Martina

Legal and economic aspects of deeper EU integration in the Czech Republic
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Uhlířová Marta

Legal aspects of the crimes commited in insolvency proceedings – comparison of Czech and Austrian legislation.
2013 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk

Horáček Zdeněk

Kliková Alena

...
Vodní právo
2013 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk

Horáček Zdeněk

Vytejčková Veronika

...
Vodní zákon s podrobným komentářem po velké novele stavebního zákona k 1.1.2013
2013 KNIHA Učebnice
Detail Švejdová Věra

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švejdová Věra

Elektronická šikana jako nová forma agrese
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švejdová Věra

E-SMLOUVY v českém právu
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hrubý Rudolf

Krásnická Martina

Introduction to the EU law
2012 KNIHA Učební texty
Detail Strnad Zdeněk

Opatření obecné povahy (nejen) podle vodního zákona
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Strnad Zdeněk

Rozhodování a procesy v právní úpravě užívání vod
2012 KNIHA Učební texty
Detail Švejdová Věra

Seniorská bezpečnost a předváděcí akce
2012 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Uhlířová Marta

Změny v oblasti obhajoby v trestním řízení
2012 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Vložit vše do košíku 1 - 39 z 39

MENU