Introduction to the EU Law

Zkratka předmětu KPH/YLEU
Název předmětu Introduction to the EU Law
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/YLEU
Název Introduction to the EU Law (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KPH/ALEU
Vyloučené předměty KPH/KLEUA, KPH/LEUA, KRM/KLEUA, KRM/LEUA
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of this course is to give basic knowledge of European Union law, especially in the area of Community law. The students get to know basic concepts and principles of organizational structure of the European Community and the European Union, legal system and applications of Community law in English.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
- Test
15 correct answers (ABC test, one possible correct answer) out of 20 questions
- Active attendance at seminars 1-5
- Essay EU Substantive Law
- Oral exam (see the List of questions)

Obsah

Lectures:

1. European Integration Process:
International organizations. EU as a supranational organization. EU founding Treaties. Changes to the primary law. EU enlargement process. EU competency.

2. EU Institutional law:
7 EU institutions and other bodies. EU decision-making process. The European Council. The European Parliament. The European Commission. The Council. The Court of Auditors. The Court of Justice of the European Union. EU Budget.

3. Sources of union law, law-making

4. Primary legislation. Revisions of the EU Treaties. Secondary legislation (regulations, directives, decisions, opinions and recommendations). International agreements. General principles. Formal requirements on the EU acts. Non-legislative acts.

5. Case study:
Brexit

6. EU Substantive Law:
Consultation - Essay

SEMINARS:
Contents of seminars follow the lectures. Explanation of the EU Treaties and the secondary law in more detail. Examples. Discussion. Attendance is mandatory, students are allowed three excused absences.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students make sense of basic principles of the European Union - why and how the EU was established, how it constitutes and applies law and what is the role of Member States. Listeners understand the basics of the Internal Market, Economic and Monetary Union, Competition, Consumer protection and principles of EU enlargement.

Garanti a vyučující
  • Garanti: JUDr. Rudolf Hrubý, Ing. Martina Krásnická, XXX
  • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
  • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
  • Documents in MOODLE.
  • Hrubý, R. & Krásnická, M. Introduction to the EU law / Úvod do práva EU. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF