Počítačové právo v podnikání

Zkratka předmětu KPH/PP
Název předmětu Počítačové právo v podnikání
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/PP
Název Počítačové právo v podnikání
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
  • Přednášející: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
  • Cvičící: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF