EU/Mercosur - Trade, Legal and Political

Zkratka předmětu KPH/EUTLP
Název předmětu EU/Mercosur - Trade, Legal and Political
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/EUTLP
Název EU/Mercosur - Trade, Legal and Political
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

This course will survey the scope and dimensions of Latin American foreign and trade policy towards the European Union. Its objective is to provide students with a substantive grounding in the history, theoretical approaches, and central issues in Latin American foreign policy towards the European Union.

Požadavky na studenta

(1) active participation in class discussions
(2) teamwork with other students in preparing their presentations - observed by tutor(s)
(3) content of the presentation
(4) understanding and use of sources

Obsah

1. Introduction
2. EU-Trade Relations
3. EU-Mercosur Trade Relations
4. Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay
5. EU-Latin America - Human Rights Issues + Drugs Issues
6. Trade with Mercosur - practical aspects
7. Presentations 1
8. Presentations 2

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

One of the main objectives of this course is to help students understanding the challenges of a rapidly changing world and to provide students with a substantive grounding in theoretical approaches, central issues in Latin American foreign and trade policy towards the European Union.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Documents in Moodle.
 • http://ec.europa.eu/europeaid/regions/latin-america/copolad-cooperation-programme-between-latin-america-and-european-union-drugs_en.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-725_en.htm?locale=en.
 • https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3396.
 • https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/.
 • https://eeas.europa.eu/delegations/brazil_en/986/Brazil%20and%20the%20EU.
 • https://eeas.europa.eu/delegations/brazil/45174/coopera%C3%A7%C3%A3o-uni%C3%A3o-europeia-brasil-2018-2020_en.
 • https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_0.pdf.
 • http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/457107/EXPO-AFET_ET(2012)457107_EN.pdf.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Seminární práce

Stáhnout jako PDF