EU and Global Internet Law and Gov.

Zkratka předmětu KPH/EUILG
Název předmětu EU and Global Internet Law and Gov.
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/EUILG
Název EU and Global Internet Law and Governance
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The course provides essential background for study of EU law relating to the Internet, for those studying European law, International relations and diplomacy. It gives a background to the Internet and why it poses difficulties for making or enforcing laws. Major focuses include cybercrime and cybersecurity, privacy and surveillance, Internet of Things, and Internet Governance including the implications of the recent IANA transition.

Požadavky na studenta

Credit requirements: Test

Obsah

Lecture topics:
1. Introduction to the Internet
2. Internet Governance
3. Net Neutrality and competition
4. Privacy and data protection
5. Copyright
6. Cybersecurity and Cybercrime
7. Internet of Things

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Association des producteurs de cinema et al v Yahoo!. 2014.
 • Data Protection Directive 1995/46 EC.
 • Aguzzi, Stefania et al. (2014). Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination. European Commission.
 • Documents in MOODLE.
 • E-commerce Directive 2002/58/EC.
 • Bello, Pablo and Juan Jung. (2015). et Neutrality: Reflections on the Current Debate.
 • European Commission. (2015). Commission welcomes agreement to make EU online environment more secure.
 • Data Retention Directive 2006/24.
 • Hush-a-Phone v. United States 238 F 2d 266 ( D. C. Cir 1956).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF