EU and International Business Law

Zkratka předmětu KPH/EMOPA
Název předmětu EU and International Business Law
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/EMOPA
Název EU and International Business Law
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KPH/CEMOP, KPH/EMOP, KRM/CEMOP, KRM/EMOP
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the subject is to provide the students with basic orientation in the system of international law and European Union law, their functioning and interdependence. The course introduces the fundamentals of EU public, private and institutional law. International law is then focused mainly on the private law aspects and the law of international trade. All based on current economic issues and challenges.

Požadavky na studenta

Credit requirements:
Attendance (max. 2 absences) and passing the test (15 correct answers from 20 questions)
Credits will be awarded not earlier than 14 days before the end of the semester in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Examination requirements:
The exam is oral. The correctness of the responses to the randomly selected topic is evaluated. The list of topics are available in MOODLE.
The examinations will be written 3 weeks before the beginning of the examination period in accordance with the measure of Dean No. 124/2017 Article 15.

Obsah

Lecture topics:
1.-2. European Integration Process
International organizations. EU as a supranational organization. EU founding Treaties. Changes to the primary law. EU enlargement process. EU competency.
3.-5. EU Institutional law
7 EU institutions and other bodies. EU decision-making process. The European Council. The European Parliament. The European Commission. The Council. The Court of Auditors. The Court of Justice of the European Union. EU Budget.
6. Sources of union law, law-making
Primary legislation. Revisions of the EU Treaties. Secondary legislation (regulations, directives, decisions, opinions and recommendations). International agreements. General principles. Formal requirements on the EU acts. Non-legislative acts.
7. EU Economic and monetary policy
8. Free Trade Agreements and Customs Unions
9. Theoretical aspects of a selected topic as a preparation for the case study
10. Classification of international law.
Public International Law. Supranational Law. Private International Law. Relations between international, union and national law.
11.-12. International Trade Law
National legal acts. International treaties. EU legal acts
13. International Law of Contract for Business
Sales contract in the international trade

The seminars follow the contents of lectures.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Students understand the fundamentals of international and EU law and their connection with economic topics

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Přednášející: Ing. Martina Krásnická, XXX
 • Cvičící: Ing. Martina Krásnická, XXX
Literatura
 • Documents in MOODLE.
 • Hrubý, R. & Krásnická, M. (2012). Introduction to the EU law / Úvod do práva EU. Praha: Alfa Nakladatelství.
 • EU Charter of Fundamental Rights.
 • Craig, P. & de Búrga, G. (2011). EU Law: Text, Cases, and Materials (5th ed.). Oxford University Press.
 • eur-lex.europa.eu.
 • Cottier, T. & Oesch, M. (2005). International Trade Regulation - Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland. London/Bern: Cameron May/Stampfli Publishers.
 • Lisbon Treaty.
 • Secondary legislation.
 • Treaty on European Union.
 • Treaty on the Functioning of the European Union.
 • Web pages of the EU and its institutions.
 • Sorensen, K. E. (2006). WTO Law from an EU Perspective. Copenhagen.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF