Diplomová práce 1

Zkratka předmětu KPH/DIP1
Název předmětu Diplomová práce 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/DIP1
Název Diplomová práce 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština, angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Písemná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu Diplomová práce 1 je seznámit studenty se základními principy psaní kvalifikačních prací na magisterské úrovni studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na studenta
Pravidelné konzultace s vedoucím práce, povinná účast na semináři ke zpracování bakalářské práce.

Požadavky na zápočet:
1. Předložení osnovy práce, nástinu metodiky (v bodech) a seznamu literatury do 31. 10.
2. Předložení úvodu, přehledu literatury, seznamu literatury a metodiky bakalářské práce do 20. 12. a akceptace textu vedoucím práce.

V pravomoci vedoucího práce je určit dřívější termíny, zejména pokud praktická část vyžaduje časově náročnější průzkum a jeho vyhodnocení.

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

úspěšně absolvovaný bakalářský stupeň studia

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své diplomové práce.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF