Czech Business Law II

Zkratka předmětu KPH/CBL2
Název předmětu Czech Business Law II
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/CBL2
Název Czech Business Law II
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

The aim of the subject is to introduce to the students the basic structure of the Czech legal system and to clarify the fundamental concepts of the Czech business law including insolvency and arbitration.

Požadavky na studenta

The requirements:
- three-page long essay on the legal economic theme that is adjusted individually
- oral exam

Obsah

Lectures:

1. Introduction to the constitutional system of the Czech republic
2. Introduction to the Czech law
3. Business corporations in general
4. Business corporations: personal corporations
5. Business corporations: capital corporations
6. Insolvency proceedings
7. National and international arbitration
8. Contractual law in general
9. Contract of sale
10. Contract of work

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
  • Přednášející: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
  • Cvičící: Mgr. et Mgr. Zuzana Frantíková
Literatura
  • Act No. /2008 Sb., on insolvency proceedings.
  • Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code.
  • Act No. 90/2012 Sb., on business corporations.
  • Constitutional Act No. 1/1993 Sb., the Constitution of the Czech Republic.
  • Act No. 216/1994 Sb., on arbitration proceedings and on enforcement of arbitration awards.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF