SZZ Právo

Zkratka předmětu KPH/BZPRP
Název předmětu SZZ Právo
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KPH/BZPRP
Název SZZ Právo
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KPH/PRAV1, KRM/PRAV1, KPH/PRAV2, KRM/PRAV2, KPH/CKSZP, KPH/KKSZP, KPH/KSZPP, KRM/CKSZP, KRM/KKSZP, KRM/KSZPP
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF