Certificate in Advanced English

Zkratka předmětu KJE/YCAE
Název předmětu Certificate in Advanced English
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/YCAE
Název Certificate in Advanced English
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/CAE
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Zlepšit všeobecné znalosti studentů v anglickém jazyce a připravit je k mezinárodní zkoušce ESOL.

Požadavky na studenta

Obtaining at least 60% in each of two tests.

Obsah

Seminars:
1. Reading: multiple matching
2. Reading: gapped text
3. Reading: multiple-choice
4. Writing: ability to write one of the text types given
5. English in Use: Vocabulary and grammar cloze
6. English in Use: Error correction , Phrase gap
7. First exam test
8. English in Use: Word formation, Register transfer
9. Listening: part 1, 2- understanding and application of specific information from recording
10 Listening: part 3, 4: ability to indentify overall context, opinions and topics
11. Speaking: ability to respond to questions
12. Speaking: turn - taking skills
13. Speaking: skills of negotiation, ability to reach an agreement
14. Second exam test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Knowledge of English based on the B2 level.

Získané způsobilosti

Students are able to take an exam at the level C1.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Dana Špatenková
  • Cvičící: BSc. Justin Calvin Schaefer, Mgr. Dana Špatenková
Literatura
  • CAE New Edition.
  • Grammar in Use.
Vyučovací metody

Práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF