Business English

Zkratka předmětu KJE/YBUEN
Název předmětu Business English
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/YBUEN
Název Business English
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 1 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/BUEN2
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/BUEN1, KJE/KBEN1, KMI/BUEN1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The objective of the course is to familiarize students with business world and develop the essential language skills needed in business context. It aims at building students´competence at B1/B1+ level of CEFR for Languages. Students may take BEC Preliminary Exam.

Požadavky na studenta

Two tests, the passing score for the test is 60%.
Attendance, class and homework assignments.

Obsah

1. Input, basic business vocabulary
2. Working life, present simple review
3. Projects-schedule, team work, resources, frequency adverbs
4. Meetings and phone calls, present simple
5. Work-life balance, present continuous
6. Services and systems, past tenses
7. Test
8. Customer service, comparative forms
9. Business travel, present tenses for future use
10. Intercultural problems, obligation, necessity and prohibition
11. Security at work, present perfect simple and continuous
12. Working together, connectors
13. Partnerships, modal verbs
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

The language competence at level B1.

Získané způsobilosti

Students are able to communicate, present and formulate their thoughts and ideas correctly in English; they understand well both spoken and written English and they master the vocabulary of business, trade and banking at level B1+.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Ing. Alena Hošková, BSc. Justin Calvin Schaefer, Mgr. Dana Špatenková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Ing. Alena Hošková, BSc. Justin Calvin Schaefer, Mgr. Dana Špatenková
Literatura
  • Murphy, R.:. English Grammar In Use. Cambridge University Press 2004.
  • WILLIAMS, A., PILE, L. Pass Cambridge BEC - Vantage. Cambridge University Press, 2007.
  • null
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Test

Stáhnout jako PDF