Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ

Zkratka předmětu KJE/VTEF
Název předmětu Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/VTEF
Název Vstupní jazykový test z NJ, RJ, SJ, FJ
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin Seminář 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět CJZ/VTEF
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je testování vstupní znalosti německého, ruského, francouzského a španělského jazyka studentů, nezbytné pro pokračování v navazujících předmětech NJ1 a NJ2 a RJ1, RJ2, SJ1,SJ2 a FJ1,FJ2. Vstupní test testuje znalosti obecného jazyka, porozumění textům s běžnou slovní zásobou používanou v každodenním životě a gramatiku - na jazykové úrovni A1+.

Požadavky na studenta

Úspěšnost v zápočtovém testu min. 60%.

Obsah

Obsahem předmětu je pouze vstupní jazykový test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost jazyka na úrovni A1+.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí mluvenému i psanému projevu a ovládají obecnou slovní zásobu na jazykové úrovni A1+.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková, Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar, Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Petra Krejčí, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF