Španělský jazyk - odborný seminář

Zkratka předmětu KJE/SJOS
Název předmětu Španělský jazyk - odborný seminář
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/SJOS
Název Španělský jazyk - odborný seminář
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/SJ4
Vyloučené předměty KJE/CSJ2, KJE/KSJ2, KOD/CSJ2, KOD/KSJ2
Podmiňující KJE/CSJ1, KJE/KSJ1, KJE/SJ1, KJE/SJ3, KOD/CSJ1, KOD/KSJ1, KOD/SJ1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je rozšířit jazykovou výbavu studentů týkající se obchodního prostředí a rozvinout jejich jazykové schopnosti pro potřeby komunikace v oblasti obchodní španělštiny.

Požadavky na studenta

Písemný test

Obsah

1. Introducción a la economia ?qué es la economia?, tipos de necesidades humanas y tipos de bienes
2. Factores productivos, piramide de Maslow, pedir información, introducir un nuevo tema
3. Expresar orden cronológico, destacar un elemento
4. Uso y colocación de prnombres personales y gradación de adjetivos
5. Ciclo económico, fases del ciclo economico, producto interior bruto
6. Producto nacional bruto, formación del futuro y condicional
7. Sectores económicos, sector público y sector privado
8. La economia espa?ola de hoy, rechazar un plan, expresar (des)acuerdo
9. Quejarse, exponer razones, formación y uso de los tiempos del pasado
10. Concordancia de los tiempos del indicativo
11. Actividad economica, sector primario y sector secundario
12. Sector terciario y cuaternario, expresar opinones
13. Formación del presente del subjuntivo
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2+ - B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
  • Cvičící: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
Literatura
  • Mlýnková, L.,Macíková, O. Základy ekonomické španělštiny - Espa?ol para economistas. Edika, 2017. ISBN 978-80-266-1094-6.
  • Castro, F. Uso de la gramática espaňola, Nivel elemental. Madrid: Edelsa, 2010. ISBN 978-84-7711-710-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF