Španělský jazyk A1 - 2

Zkratka předmětu KJE/SJA12
Název předmětu Španělský jazyk A1 - 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/SJA12
Název Španělský jazyk A1 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka španělského jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2+ podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 70%.

Obsah

Cvičení:
1. Hablar de eventos pasado (preterio indefinido)
2. Hablar de experiencias y acontecimientos del pasado (irregulares del indefinido)
3. Viajes y lugares (preterito indefinido)
4. Turismo (describir un hotel y sus servicios, reservar el alojamiento)
5. Dar oredenes y consejos en situaciones formales (imperativo)
6. Describir el estado de las cosas y su lugar (estar + adjetivo)
7. Pedir ayuda para un servicio (conectores "pero" y "sino")
8. Hablar de tiendas y de sus productos (pronombres indefinidos y de negación)
9. Ropa, hablar de gustos para vestir (objeto directo e indirecto)
10. De compras
11. El internet (descripción de una página web)
12. Expresar opinión (utilización del verbo "parecer")
13. Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo en el trabajo
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka zahrnuje znalost jazyka na úrovni minimálně A1. Kurz navazuje na Španělský jazyk 1.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2+ mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF