Španělský jazyk A1 - 1

Zkratka předmětu KJE/SJA11
Název předmětu Španělský jazyk A1 - 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/SJA11
Název Španělský jazyk A1 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka španělského jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 70%.

Obsah

Cvičení:
1. Describir tu horario de clases o de trabajo
2. Hablar de actividades cotidianas en el trabajo, en la casa, en las actividades de tiempo libre (verbos irregulares)
3. Describir cosas del hogar (pronombres indefinidos, algun, alguna, ningun, ninguna)
4. Precisar donde se encuentran las cosas y a dónde pertenecen (objeto directo y pronombres posesivos)
5. Hablar de las ventajas y desventajas de vivir en un lugar (estar y hay)
6. Recibir a una visita en casa (pronombres posesivos)
7. Hablar de prohibiciones (hay que y hace falta)
8. Hablar de comidas - costumbres de alimentación (imperativo de segunda persona)
9. Hablar de precios y cantidades de alimentos (pronombres demostrativos)
10. Dar consejos, dar ordenes y prohibir
11. Pedir en el restaurante ( conector "si")
12. Describir comidas típicas de tu país y de algunos paises hispano - hablantes
13. Curriculum vitae - trabajo en paises de habla hispana
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost jazyka na úrovni A1 podle SERR.

Získané způsobilosti

Student si prohloubí a upevní základní gramatické a lexikální dovednost a získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Castillo Jesus Javier Escobar
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF