Ruský jazyk - odborný seminář

Zkratka předmětu KJE/RJOS
Název předmětu Ruský jazyk - odborný seminář
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/RJOS
Název Ruský jazyk - odborný seminář
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Seminář 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je porozumění základům odborné terminologie se zaměřením na firmu, činnost a strukturu firmy, funkční povinnosti a zároveň na prohloubení znalostí gramatických konstrukcí.

Požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška

Obsah

1. Procvičování základních znalostí gramatiky
2. Seznámení, představení se, profese, věk; podst. jm. 2.,3.,4. p.; shoda podst. jm. a příd. jm. v čísle
3. Seznámení se s firmou, datum vzniku, místo vzniku, zřizovatelé a množství personálu; zájmena přivlastňovací, ukazovací, 2.p. pods.jm. - kancelář banky
4. Činnost firmy, popis produkce a výrobku, druhy služeb; zájmena, řadové číslovky; podst. jm. 6.p. - o české bance, 2.p. - výrobky z kůže
5. Struktura firmy, personál, množství spolupracovníků, partnerů; 4.p. podst. jm. - odpovídat za prodej, 7. p. - smlouva mezi firmami, souvětí se spojkami - proto, protože, jestli
6. Organizace činnosti firmy; slovesa, min.č. - uzavřel, koupil; vazby - před dvěma dny, v minulém měsíci, každý pátek
7. Návštěvy, hosté; vazby - slíbit, přerušit, dodat; předložky - ve firmě
8. Výsledky činnosti firmy, plán práce, finanční ukazetelé firmy; vazby - měnit, zaplatit účet; slovesa - bud.č. - postavit, připravit, natisknout
9. Spolupráce s obchodním partnerem, obchodní setkání; směr pohybu - doprava, dopředu; vazby - setkání
10. Služební cesty, cestování; vyjádření přesné hodiny, přibližnosti, stupeň kvality - dražší a levnější, omezený časový údaj - od 2 do 6
11. Společenský život, volný čas; vyjádření stavu - bylo to zajímavé, nudné, vyjádření přípustky - nehledě na, ať
12. Blahopřání; předat známou informaci - píše se, mluví se
13. Opakování, dodatkové texty, vyjádření příčiny - proč, protože; vyjádření podmínky - jestli
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost gramatických a lexikálních konstrukcí ruského jazyka.


Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v odborné ekonomické terminologii.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Kozlova, T. a kol. Dogovorilis! Obchodujeme, podnikáme a komunikujeme v ruštině. Fraus, Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7238-787-8.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA. Praha 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF