Ruský jazyk A1 - 2

Zkratka předmětu KJE/RJA12
Název předmětu Ruský jazyk A1 - 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/RJA12
Název Ruský jazyk A1 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka ruského jazyka je zaměřená na osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů.

Obsah

Cvičení:
1. Opakování Raduga 1.
2. Škola. Zapsání na kurzy. Řadové číslovky v 1. A 6. pádě.
3. Orientace v budově. Datum.
4. Rozvrh hodin. Předměty. Předložkové vazby odlišné od češtiny. Podstatná jm. jednotného čísla.
5. Orientace ve městě. Časování sloves - jet, pomoci.
6. Městská doprava. Infinitivní věty.
7. Opakování ( 1. - 3. lekce).test
8. Nákupní centrum. Časování sloves - koupit, vzít.
9. Setkání, Nákupy. Podstatná jm. mn. č. 1. a 2. pád. 4. pád neživotných podstatných jmen.
10. Cestování. Skloňování podst. jm. nesklonná podst. jm.
11. Cestování. Prohlídky pamětihodností. Předložkové vazby.
12. Příjezd zahraničních hostů. Podstatná jm. 1. a 2. pádu mn. č.
13. Zahraniční hosté.l Skloňování podstatných jm.
14. Opakování ( 4. - 6. lekce), test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka zahrnuje základní znalost jazyka.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Jelínek, S. a kol. Raduga po novomu 2. Fraus, Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7238-700-7.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA. Praha 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
  • Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. LEDA. Praha 2002.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF