Ruský jazyk A1 - 1

Zkratka předmětu KJE/RJA11
Název předmětu Ruský jazyk A1 - 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/RJA11
Název Ruský jazyk A1 - 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení základních gramatických a lexikálních dovedností potřebných ke splnění testu na úrovni A1mezinárodních zkoušek SERR. Kurz zahrnuje dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů.

Obsah

Cvičení:
1. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, ruský přízvuk,ruská věta, představení se.
2. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, podstatná jm. 1. pád, pozdravy.
3. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, podstatná jm. 2.,3., 4. pád , pozvání na návštěvu.
4. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, slovesa -žít, znát, časování, poděkování, omluvy.
5. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, podstatná jm. 1., 3. pád ,překonání jazykových obtíží.
6. Ruská abeceda, psaná ruská abeceda, číslovky, zájmena osobní, slovesa - být, časování, telefonování.
7. Opakování ( 1. - 4. lekce), Test
8. Rodina, psaná ruská abeceda,zájmena osobní, přivlastňovací, slovesa - pracovat, časování.
9. Povolání. Zaměstnání., podstatná jm. 7. pád, intonace otázek.
10. Zájmy, slovesa - chtít, zajímat se, časování, intonace otázek.
11. Volný čas., slovesa, časování, zvratná slovesa,slovesné vazby odlišné od češtiny.
12. Dopisování, časování sloves, zvratná slovesa pokračování.
13. Inzerát, slovesné vazby odlišné od češtiny, skloňování zájmen.
14. Opakování ( 5. - 8. lekce). Test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokladem tohoto kurzu je nulová znalost jazyka.

Získané způsobilosti

Student získá informace o požadavcích na splnění úrovně A1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Jelínek, S. a kol. Raduga po novomu 1. Fraus, Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA. Praha 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
  • Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. LEDA. Praha 2002.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF