Ruský jazyk 4

Zkratka předmětu KJE/RJ4
Název předmětu Ruský jazyk 4
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/RJ4
Název Ruský jazyk 4
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/RJ3, KOD/RJ3
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka ruského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška

Obsah

1. Mezinárodní obchod, pracovní pohovory; vazby - žádat o něco, poskytnout slevu, záporná zájmena - nikdo, nic
2. Mezinárodní rozhovory, spolupráce, ekonomické vztahy Ruska; předložkové vazby - se slovem mezi , věty se slovesem jevit se
3. Práce, výběr profese, absolvent školy hledá práci; podstatná jm., 7.pád
4. Pobyt v Rusku, pocity; vazby - zvykat si na něco, věty typu "musím někomu napsat"
5. Cestování, cestovní ruch; slovesa pohybu, věty typu "nemluvit o ničem, nestěžovat si na nic
6. Turistika v Rusku, získání informací; číslovky, odlišné vazby od češtiny - starat se o někoho
7. Test
8. SMS, elektronikcá pošta, inzeráty, resume; přídavná jména, stupňování
9. Nauka a technika, ruští vědci; slovesa - chápat, pochopit, provést výzkum, krátké tvary příd. jm.
10. Počítač; vazby typu - zapnout počítač, odeslat sms, příslovce
11. Státní správa, společnost; zkratky typu UNESCO, slovesa - slyšet, poslouchat, skloňování ruských příjmení
12. Přestupky, nahlášení krádeže; podst. jm. - všechny vzory v množném čísle
13. Ruská federace; opakování před zkouškou
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost ruské gramatiky a lexikologie.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Jelínek, S. a kol. Raduga po novomu 5. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-953-7.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA. Praha 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
  • Nekolová, V., Camutaliová, I., Vasiljeva-Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. LEDA. Praha 2002.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF