English Conversation B1

Zkratka předmětu KJE/PETB1
Název předmětu English Conversation B1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/PETB1
Název English Conversation B1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je soustavně prohlubovat znalosti nezbytné pro úspěšné složení ústní zkoušky úrovně B1 podle SERR. Předmět se zaměřuje na produktivní dovednosti, zejména na mluvený projev. Studenti si doplní rozsah slovní zásoby a rozvinou mluvní dovednosti potřebné pro zlepšení komunikativních a poslechových dovedností. Jednotlivá témata pomohou zlepšit konverzační schopnosti.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- 100% docházka na cvičeních (případná nepřítomnost musí být řádně omluvena)
- aktivní účast na cvičeních
- pravidelná příprava na hodiny
- samostudium
- plnění úkolů průběžně zadávaných vyučujícím na cvičeních
- zvládnutí ústního přezkoušení. Zkouší se rozhovor na zadané téma a samostatný ústní projev na základě vizuálního podnětu (popis fotografie)

Obsah

Témata:
1. Hobbies
2. Education
3. Holidays and travel
4. Work and jobs
5. Culture
6. House and home
7. Weather
8. Shopping and money
9. Food
10. People and clothes
11. Media, communication
12. Sports
13. Environment

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu schopen komunikovat na úrovni B1.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
  • Cvičící: Mgr. Vladimír Kadlec
Literatura
  • Gault, J. New Headway Talking Points. Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-471540-9.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-18906-4.
  • Luque-Mortimer, L. PET Testbuilder. MacMillan, 2015. ISBN 978-1-4050-6301-2.
  • Ashton, S. - Thomas, B. Practice Tests Plus2 with Key. Edinburgh Gate, Harlow, England, 2015. ISBN 978-1-4479-5486-6.
  • Quintana, J. Practice Tests with Key. Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-453468-0.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Ústní zkouška

Stáhnout jako PDF