Právnický německý jazyk

Zkratka předmětu KJE/NJUR
Název předmětu Právnický německý jazyk
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJUR
Název Právnický německý jazyk
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je se základní právnickou terminologií, porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva, v souladu s celkovým zaměřením Ekonomické fakulty. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.

Požadavky na studenta

Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím závěrečného testu (min. úspěšnost 60%).
Dále student v průběhu semestru vypracuje prezentaci k určenému tématu.

Obsah

1. Die Südböhmische Universität in Budweis. Wiederholung der Grammatik.
2. Grundbegriffe des Rechts.
3. Zivilrecht allgemein. Willenserklärung.
4. Zivilrecht. Kaufvertrag.
5. Zivilrecht. Mietvertrag.
6. Gesellschaftsrecht. Gesellschaftsvertrag der Muster GmbH.
7. Gesellschaftsrecht einer Aktiengesellschaft.
8. Körperschaftsgesetz ("ZOK").
9. Arbeitsrecht. Arbeitsvertrag.
10. Arbeitsrecht. Zeugnis.
11. Insolvenzrecht.
12.Verbraucherschutz.
13. Verwaltungsrecht. Verwaltungsorgane.
14. Test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předpokládá se absolvovaný předmět NJ2 a dosažená úroveň B1 Evropského referenčního rámce.

Získané způsobilosti

Student se bude po absolvování kurzu orientovat v terminologii zakládání společností, uzavírání smluv i pracovně-právních vztahů. Bude schopen překládat jednodušší odborné texty.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • HORÁLKOVÁ, Milena, LINHARTOVÁ, Hana, HENKEL, Brigitta. Němčina pro právníky. 1. vyd. Plzeň: Vyd. Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-16-4.
  • HORÁLKOVÁ, Milena. Česko-německý právnický slovník. 1. vydání. Plzeň: Vyd. Aleš Čeněk s.r.o., 2011. ISBN 978-80-7380-275.
  • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník. 1. vydání. Praha:LEDA, 2003. ISBN 80-7335-019-X.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Kombinovaná zkouška, Test

Stáhnout jako PDF