Německý jazyk A2 - 2

Zkratka předmětu KJE/NJA22
Název předmětu Německý jazyk A2 - 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJA22
Název Německý jazyk A2 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: upevnění a zdokonalení se v německém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testů s výsledkem minimálně 60%.

Obsah

Cvičení:
1. Gesundheit; der Körper; die Körperteile;
2. Krankheiten; beim Arzt; Null-Artikel bei Krankheiten;
3. Ratschläge geben; Ratschläge mit sollt-;
4. Gesunde Ernährung; Lebensmittel; dass-Sätze;
5. Essen in Deutschland; Komparativ und Superlativ ;
6. Im Restaurant; wenn-Sätze;
7. Farben; Genitiv;
8. Typen; Adjektiv-Deklination im Nominativ;
9. Modezeitschriften; Adjektiv-Deklination im Akkusativ;
10. Kleider; Adjektiv-Deklination im Dativ;
11. Kleiderkauf; Farben ohne Endungen;
12. Im Kleidergeschäft; Fragen mit Was für ein- und Welch-;
13. Tabus; Modalverben sollen und dürfen;
14. Farbidiomatik; Komposita mit Farben

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky ve všech řečových dovednostech (produktivních i receptivních) a základních jazykových prostředcích.
Předmět navazuje na Německý jazyk NJA21.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v německém jazyce na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Popíše lidské tělo, hovoří o zdravotních problémech, ovládá obraty a vazby pro komunikaci s lékařem. Umí poradit při zdravotních potížích. Vyjadřuje se o stravě a stravovacích návycích. Zná barvy, obraty a vazby pro komunikaci v obchodě s oblečením.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - SCHÖNHERR,Til. TANGRAM aktuell 2. Lektion 1-4. Hueber Verlag, Ismaning, 2005. ISBN 978-3-19-001816-1.
  • GERBES, Johannes - VAN DER WERF, Frauke. FIT FÜRS GOETHE-ZERTIFIKAT A2, START DEUTSCH 2. 1. Auflage, Ismaning: Hueber Verlag, 2007, 2007. ISBN 978-3-19-001873-4.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF