Německý jazyk A1 - 2

Zkratka předmětu KJE/NJA12
Název předmětu Německý jazyk A1 - 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJA12
Název Německý jazyk A1 - 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: intenzívní výuka a zdokonalení úrovně A1 v německém jazyce podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, rozvoj řečových dovedností a jazykových prostředků pro každodenní komunikaci. Důraz je kladen na komunikativní způsob výuky a použití autentických poslechových textů. Orientace v základních gramatických jevech. Orientace v běžném německém prostředí.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu s výsledkem minimálně 60%.

Obsah

Cvičení:

1. Arbeit und Freizeit. Ortsangaben. Berufe. Dativ. Akkusativ;
2. Wie spät ist es? Zeitangaben; Kalender. Modalverben wollen, müssen, können;
3. Wann genau? Modalverben dürfen; sollen; möchten; Uhrangaben;
4. Monate; Häufigkeitsangaben; Ordinalzahlen; Datum;
5. Familie; Stammbaum; Possessiv-Artikeln;
6. Haushalt; Trennbare Verben und Nicht-trennbare Verben;
7. Wo? Wohin? Präposition + Dativ; Präposition + Akkusativ;
8. Erinnerungen; Konjunktionen und, oder, aber; Fragen und Antworten
9. Berlin; Verkehrsmittel; Präteritum von sein a haben; Perfekt;
10. Stadtplan; Partizip Perfekt von regelmäßigen und unregelmäßigen Verben;
11. Lieblingsplätze; Personalpronomen (Akkusativ); Wortgruppen;
12. Alltagssituationen; Personalpronomen;
13. Schriftliche Mitteilungen; Bitten; Schilder und Aushängen;
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Získané způsobilosti

Student po absolvování předmětu umí komunikovat v německém jazyce na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Student umí hovořit o svých přáních a potřebách. Umí si domluvit schůzku, vyjádřit se o svém povolání a o své osobě, umí napsat jednoduchý dopis. Umí se zeptat na informace a na cestu, orientuje se v plánu města. Umí hovořit o minulosti.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • NIEBISCH,Daniela - PENNIG-HIEMSTRA,Sylvette - SPECHT,Franz - BOVERMANN,Monika - PUDE,Angela. SCHRITTE PLUS NEU 2. Hueber Verlag, Mnichov, 2016. ISBN 978-3-19-201080-4.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - SCHÖNHERR,Til. Tangram aktuell 1, Lektion 5-8. Hueber Verlag, Ismaning, 2016. ISBN 978-3-19-001802-4.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF