Německý jazyk 2

Zkratka předmětu KJE/NJ2
Název předmětu Německý jazyk 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJ2
Název Německý jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KJE/CNJ2, KJE/KNJ2, KOD/CNJ2, KOD/KNJ2
Podmiňující KJE/CNJ1, KJE/KNJ1, KJE/NJ1, KOD/CNJ1, KOD/KNJ1, KOD/NJ1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností odpovídajících úrovni A2 - B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou dva modelové testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím (min 70%)závěrečného jazykového testu na úrovni A2 -B1.

Požadavky ke zkoušce:
Zvládnutí písemného testu na 70%
Přítomnost na výuce
Splnění úkolů v Moodlu
Plnění úkolů průběžně zadávaných učitelem
Samostudium


Obsah

Cvičení
1. Reisen und Hotels; Nebensätze mit "ob"
2. Über Nacht in Leipzig; indirekte Fragen
3. Hier geht´s lang; Cornelsen: Sprechen Teil 3
4. Schönes Wetter; Cornelsen: Wetter und Umwelt, Hörverstehen Teil 3
5. Cornelsen: Leseverstehen Teil 4; Ämter und Behörden; Banken, Post und Versicherungen
6. Cornelsen: Modelový test 1
7. Gut beraten! Cornelsen: Aus- und Weiterbildung; Betreuung der Kinder
8. Gut informiert! Cornelsen: Mediennutzung; Mobilität
9. Gut vernetzt! Cornelsen: Arbeit; Arbeitssuche
10. Cornelsen: Hörverstehen Teil 4; Gesundheit
11. Cornelsen: Leseverstehen Teil 5; Essen und Trinken
12. Tangram Aktuell 2: Modelový test Teil 2
13. Cornelsen: Modelový test 2
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

NJ1

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni A2 - B1 formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • MAENNER, Dieter. Deutsch-Test für Zuwanderer. Prüfungstraining. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020374-1.
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - BLŰGGEL, Beate - SCHŰMANN, Anja. TANGRAM aktuell 2. Lektion 5-8. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 978-3-19-001817-8.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
  • WEIGMAN, Jürgen. Prüfungstraining. Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD). Stufe 1. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020452-6.
  • HILPERT,Silke, KERNER,Marion - ORTH-CHAMBACH,Jutta - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara, KRÄMER-KIENLE,Isabel - REIMANN, Monika. SCHRITTE PLUS 5. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001915-1.
  • HILPERT,Silke, ROBERT,Anne - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara - KALENDER,Susanne - KRÄMER-KIENLE,Isabel. SCHRITTE PLUS 6. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001916-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF