Německý jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/NJ1
Název předmětu Německý jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/NJ1
Název Německý jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností odpovídajících úrovni A2 - B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou dva modelové testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím (min 70%) závěrečného jazykového testu na úrovni A2 - B1.

Obsah

Cvičení
1. Wohnstile; Häuser und Wohnungen; "würd-" + Infinitiv
2. Wohnung dringend gesucht! Wohnungsanzeigen und Wohnungssuche; "Infinitiv s zu"
3. Wohnwelten; deshalb, trotzdem, Leseverstehen Teil 1, Teil 2
4. Cornelsen: Perfekt (regelmä3ige Verben); schriftlicher Ausdruck
5. Cornelsen: Perfekt (unregelmä3ige Verben); Sprechen Teil 1, Teil 2
6. Modelový test 1
7. Stationen des Lebens; Präteritum (regelmä3ige Verben, unregelmä3ige Verben)
8. Berühmte Frauen; Plusquamperfekt
9. Erinnerungen;"wenn + als", Leseverstehen Teil 3
10. Cornelsen: Substantive I; schriftlicher Ausdruck
11. Cornelsen: Hörverstehen Teil 1
12. Cornelsen: Hörverstehen Teil 2
13. Modelový test 2
14. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Doporučuje se absolvování vstupního testu na úrovni A2

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni A2 - B1formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
Literatura
  • MAENNER, Dieter. Deutsch-Test für Zuwanderer. Prüfungstraining. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020374-1.
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - BLŰGGEL, Beate - SCHŰMANN, Anja. TANGRAM aktuell 2. Lektion 5-8. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 978-3-19-001817-8.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
  • WEIGMAN, Jürgen. Prüfungstraining. Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD). Stufe 1. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020452-6.
  • HILPERT,Silke, KERNER,Marion - ORTH-CHAMBACH,Jutta - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara, KRÄMER-KIENLE,Isabel - REIMANN, Monika. SCHRITTE PLUS 5. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001915-1.
  • HILPERT,Silke, ROBERT,Anne - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara - KALENDER,Susanne - KRÄMER-KIENLE,Isabel. SCHRITTE PLUS 6. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001916-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF