Ruský jazyk 2

Zkratka předmětu KJE/KRJ2
Název předmětu Ruský jazyk 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KRJ2
Název Ruský jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KJE/RJ2, KOD/RJ2
Podmiňující KJE/RJ1, KOD/RJ1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka ruského jazyka zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2 podle SERR pro jazyky. Součástí kurzu je zkušební test a zkouška.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím testu.

Požadavky ke zkoušce:
Splnění písemných testů,
přítomnost ve výuce,
průběžné plnění úkolů zadávaných učitelem.

Obsah

Cvičení:
1. Opakování - Raduga 3
2. Cestování, Sibiř, přírodní bohatství, Transsibiřská magistrála; určování hodin, vyjádření přibližnosti, přídavná jména 2.st. a nepravidelná přídavná jména
3. Nocování v přírodě, dobrodružství, výbava; stupňování přídavných jmen - 3.st.
4. Ekologie; podst. jm. - dodatečné vzory, slovesa - účastnit se v něčem, modalita - je možné, nelze
5. Ochrana životního prostředí, ekologické problémy; vazby - chránit rostliny, zvířata, ochrana čistoty vzduchu; částice
6. Opakování, test
7. Hotel, rezervace pokoje, zařízení pokoje; určení času - 17:35; vazby - děkovat za
8. Letiště, odlety a přílety; spojky - jestli, zdali; podmiňovací způsob - vazby - chtěli bychom vyměnit valuty
9. Potraviny, v jídelně, v restauraci; vazby - je čas na oběd; rozkazovací způsob sloves - zatelefonuj, nezapomeň
10. Nákup zboží, ruská kuchyně; časování sloves - jíst, pít; vazby - konverzace u stolu
11. Životní styl, vzpomínky; vazby - radovat se z, vzpomínat na
12. Zdraví, nemoci a prevence; minulý a budoucí čas slovesi, slovené vazby - onemocnět
13. Životní styl - škodlivost kouření, ruská sauna; opakování
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost ruské gramatiky a lexikologie.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Jelínek, S. a kol. Raduga po novomu 4. Fraus, Plzeň, 2010. ISBN 978-80-7238-947-6.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA, Praha, 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
  • Nekolová, V., Vasiljevová, A., Camutaliová, I.al. Ruština nejen pro samouky. LEDA. Praha, 2017. ISBN 978-80-7335-428-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF