Ruský jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/KRJ1
Název předmětu Ruský jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KRJ1
Název Ruský jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka ruského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni A2 podle SERR pro jazyky. Součástí kurzu je zápočtový test.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 70%

Obsah

Cvičení:
1. Opakování, procvičování Raduga 1,2
2. Setkání s přáteli, základní obraty při setkání - koho to vidím, vše při starém; časování slovesa - vrátit se; vazba - není doma
3. Setkání s přáteli, zakázaná témata při hovoru s cizinci; slovesa modální - je třeba jít pěšky
4. Popis, vzhled člověka; vazba - podobný někomu; skloňování přídavných jmen tvrdých
5. Konkurz, vyjádření data - konkurz se koná 2.března; řadové číslovky - skloňování
6. Test
7. Oblečení; vyjádření vzájemnosti - se, si; zájmena tázací; vazby - mít něco na sobě
8. Oblečení, ruský národní kroj; slovesa - obléci se, svléci; předložky - pro koho; vazby - musím nosit brýle, potřebuji brýle
9. Vlastnosti člověka, rozdílné vlastnosti; vazby - čekat na, pochopit někoho; spojky - proto, protože
10. Charakter člověka; vyjádření možnosti, nutnosti, potřebnosti
11. Počasí; tvoření přídavných jmen - severní, denní, ranní; vazby - sněží, blýská se
12. Předpověď počasí; přídavná jména měkká; vyjádření data a letopočtu
13. Opakování, doplňková cvičení, texty
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost ruské gramatiky a lexikologie.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Alena Čermáková
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková
Literatura
  • Jelínek, S. a kol. Raduga po novomu 3. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 9788072387724.
  • Žofková, H. a kol. Česko-ruská konverzace. LEDA. Praha 2003.
  • Česko-ruský a rusko-český slovník.
  • Nekolová, V., Vasiljevová, A., Camutaliová, I.al. Ruština nejen pro samouky. LEDA. Praha, 2017. ISBN 978-80-7335-428-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF