Německý jazyk Z1

Zkratka předmětu KJE/KNZ1
Název předmětu Německý jazyk Z1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KNZ1
Název Německý jazyk Z1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KJE/NZ1
Vyloučené předměty CJZ/NA1, CJZ/NB1, KJE/NA1
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Ústní
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět vyřazen z výuky.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF