Německý jazyk 1

Zkratka předmětu KJE/KNJ1
Název předmětu Německý jazyk 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KNJ1
Název Německý jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/NJ1
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání dovedností odpovídajících úrovni A2 - B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Nacvičovány jsou složky: čtení s porozuměním, mluvnické struktury, poslech s porozuměním, psaní a mluvní dovednosti. Součástí přípravy jsou dva modelové testy.

Požadavky na studenta

Požadavky k předmětu:
Student je povinnen se zúčastnit první konzultace ve vypsaném termínu v rozvrhu předmětu.

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn úspěšným zvládnutím (min 70%) závěrečného jazykového testu na úrovni A2 - B1 a zvládnutím všech testů v systému Moodle určených pro zkratky NJ1 a KNJ1.

Obsah

Cvičení
1. Wohnstile; Häuser und Wohnungen; "würd-" + Infinitiv
2. Wohnung dringend gesucht! Wohnungsanzeigen und Wohnungssuche; "Infinitiv s zu"
3. Wohnwelten; deshalb, trotzdem, Leseverstehen Teil 1, Teil 2
4. Cornelsen: Perfekt (regelmä?ige Verben); schriftlicher Ausdruck
5. Cornelsen: Perfekt (unregelmä?ige Verben); Sprechen Teil 1, Teil 2
6. Modelový test 1
7. Stationen des Lebens; Präteritum (regelmä?ige Verben, unregelmä?ige Verben)
8. Berühmte Frauen; Plusquamperfekt
9. Erinnerungen;"wenn + als", Leseverstehen Teil 3
10. Cornelsen: Substantive I; schriftlicher Ausdruck
11. Cornelsen: Hörverstehen Teil 1
12. Cornelsen: Hörverstehen Teil 2
13. Modelový test 2
14. Zápočtový test

Vyučovací metody:
1. Konzultace 1: Studenti jsou seznámeni s metodikou nácviku jednotlivých částí mezinárodně uznávaných zkoušek na úrovni A2 - B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je založen na samostudiu s podporou e-learningového programu Moodle.
Konzultace 2: Zkušební test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Doporučuje se absolvování vstupního testu na úrovni A2

Získané způsobilosti

Student bude po absolvování kurzu schopen prokázat svou znalost jazyka na úrovni A2 - B1 formou certifikované zkoušky.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Markéta Flajšhansová
  • Přednášející: Mgr. Markéta Flajšhansová, Mgr. Michaela Procházková
  • Cvičící: Mgr. Markéta Flajšhansová
Literatura
  • MAENNER, Dieter. Deutsch-Test für Zuwanderer. Prüfungstraining. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020374-1.
  • DALLAPIAZZA, Rosa-Maria - VON JAN, Eduard - BLŰGGEL, Beate - SCHŰMANN, Anja. TANGRAM aktuell 2. Lektion 5-8. Ismaning: Hueber Verlag, 2005. ISBN 978-3-19-001817-8.
  • DRMLOVÁ,Dana - HOMOLKOVÁ,Božena - KETTNEROVÁ,Drahomíra - TESAŘOVÁ,Lea. NĚMECKY S ÚSMĚVEM - NOVĚ. 3. vydání. Fraus, Plzeň, 2011. ISBN 978-80-7238-990-2.
  • WEIGMAN, Jürgen. Prüfungstraining. Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD). Stufe 1. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012. ISBN 978-3-06-020452-6.
  • HILPERT,Silke, KERNER,Marion - ORTH-CHAMBACH,Jutta - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara, KRÄMER-KIENLE,Isabel - REIMANN, Monika. SCHRITTE PLUS 5. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001915-1.
  • HILPERT,Silke, ROBERT,Anne - SCHÜMANN,Anja - SPECHT,Franz - GOTSTEIN-SCHRAMM, Barbara - KALENDER,Susanne - KRÄMER-KIENLE,Isabel. SCHRITTE PLUS 6. Hueber Verlag, Mnichov, 2010. ISBN 978-3-19-001916-8.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF