Business Correspondence

Zkratka předmětu KJE/KBUC
Název předmětu Business Correspondence
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KBUC
Název Business Correspondence
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 12 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je osvojení si dovedností v písemné obchodní komunikaci. Jazykově a věcně přesně formulovaná korespondence je pro obchodní podnikání zásadní.
Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti při výběru vhodné formy, struktury a stylu dopisu, při volbě adekvátních jazykových prostředků. Důraz se klade na odbornou terminologii v obchodním styku.

Součástí přípravy jsou dva zkušební testy ve formě obchodního dopisu..

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 60%

Požadavky ke zkoušce:
Znalost terminilogie a specifik komunikace relevantní pro obchodní korespondenci.

Obsah

Cvičení:
1. Job applications, CV;
2. Organization and market research;
3. Enquiries & Replies to them;
4. Quotations/ Tenders;
5. Additional changes, corrections, cancellation, demand;
6. Orders;
7. Price and payment terms;
8. Dispatch, invoicing, collection problems;
9. Complaints and adjusstments;
10. Transportation and insurance;
11. Electronic correspondence;
12. In-company communication;
13. Miscellaneous correspondence;
14. Závěrečný test


Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu zběhlý v obchodní komunikaci.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
Literatura
  • Ashley, A. A handbook of Commercial Correspondence. Oxford University Press, 1993.
  • Business Correspondence. Fraus.
  • Murphy, R. English Grammar in Use, CUP 1997.
  • Dynda, A., Dyndová, E. Česko-anglická obchodní korespondence. Praha: Pragoeduca, 1995.
  • Tullis G., Trappe T. New Insights into Business, 4.vydání, 2006, Longman (Great Britain).
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF