Business English 2

Zkratka předmětu KJE/KBEP2
Název předmětu Business English 2
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KBEP2
Název Business English 2
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/BECP1, KJE/CBEP1, KJE/KBEP1, KOD/BECP1, KOD/CBEP1, KOD/KBEP1
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s obchodním prostředím a rozvinout jejich jazykové schopnosti pro potřeby komunikace v oblasti obchodní angličtiny odpovídajících úrovni B1 podle SERR pro jazyky a případné složení zkoušky BEC Preliminary.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 60%
Požadavky ke zkoušce:
Aktivní zvládnutí probraných tematických celků

Obsah

1. Cultures; idiomy
2. Business Briefing; modální slovesa
3. Human Resources; -ingové tvary
4. Finding a job; infinitivy
5. International Market; podmínková souvětí reálná
6. Negotiating; podmínková souvětí nereálná
7. Doing Business Internationally
8. Ethics; vyprávěcí styl
9. Resumé; formální a neformální jazyk
10. Leadership; přídavná jména
11. Presenting; vztažné věty
12. Competition; idiomy
13. Communication styles; trpný rod
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost angličtiny na úrovni B1.

Získané způsobilosti

Student rozumí běžným rozhovorům a diskusím na každodenní pracovní témata, umí vyjádřit svůj názor, zeptat se na názory a stanoviska kolegů, vyřídí běžný telefonní hovor, umí používat grafy, tabulky, psát zprávy a maily s použitím adekvátní slovní zásoby a kolokací typických pro obchodní prostředí. Student ovládá i související gramatiku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Alena Hošková
  • Přednášející: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Elisabeth George, Ing. Alena Hošková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Alena Hošková
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 2012.
  • Cotton, David. Market Leader Intermediate (3rd Edition) Coursebook with DVD-ROM. Pearson, 2010. ISBN 9781408236956.
  • Špatenková, D., Hošková, A. English for Economic Studies. Č. Budějovice, 2005.
  • Tullis, G., Trappe, T. New Insights into Business. 2000.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF