Business English 1

Zkratka předmětu KJE/KBEP1
Název předmětu Business English 1
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/KBEP1
Název Business English 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s obchodním prostředím a rozvinout jejich jazykové schopnosti pro potřeby komunikace v oblasti obchodní angličtiny odpovídajících úrovni B1 podle SERR pro jazyky a případné složení zkoušky BEC Preliminary.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zadaných úloh k jednotlivým tématům, úspěšnost testu minimálně 60%

Obsah

1. Socialising, Presentations;
2. Brands;
3. Travel;
4. Change;
5. Meetings,Making Arrangements
6. Organisation;
7. Advertising;
8. Money;
9. Presentation,Dealing with figures
10. Cultures
11. Human Resources
12. International Markets
13. Job Applications
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost angličtiny na úrovni B1

Získané způsobilosti

Student rozumí běžným rozhovorům a diskusím na každodenní pracovní témata, umí vyjádřit svůj názor, zeptat se na názory a stanoviska kolegů, vyřídí běžný telefonní hovor, umí používat grafy, tabulky, psát zprávy a maily s použitím adekvátní slovní zásoby a kolokací typických pro obchodní prostředí. Student ovládá i související gramatiku.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Alena Hošková
  • Přednášející: Gregory Thomas Akehurst-Moore, B.A., Ing. Alena Hošková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Alena Hošková
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. Market Leader, Business English Course Book with MyEnglishLab, Intermediate. Pearson, 2013. ISBN 978-1-4479-2227-8.
  • Business Spotlight - periodikum. Economia, a.s., Praha.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF