French

Zkratka předmětu KJE/FR
Název předmětu French
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FR
Název French
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu: výuka francouzského jazyka je zaměřená na osvojení gramatických a lexikálních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni C1 - C2 podle SERR. Součástí přípravy jsou dva zkušební testy.

Požadavky na studenta

Písemný test, ústní zkouška

Obsah

1. Školství, vzdělání; tvoření podstatných jmen.
2. Urbanistika, architektura, stavebnictví; trpný rod
3. Le passé simple; životopis, beletrie
4. Stravování; gastronomie; zájmena vpředmětu (přehled)
5. Spojky a spojovací výrazy; indikativ, konjunktiv, stylové roviny
6. Nepřipravený projev; vyjádření názoru, vedení diskuze, argumentace; simulace tiskové konference
7. Zdraví, lékařství; neosobní vazby
8. Ekonomie; popis grafu; vyjádření důsledku
9. Solidarita; sdružení, spolky; vyjádření důrazu
10. Cestovní ruch; průvodce, destinace; polopřipravený projev, prezentace
11. Životní prostředí, ekologie; strukturovaná úvaha
12. Příprava na zkoušku DALF C1: porozumění textu, poslech
13. Ekonomie Příprava na zkoušku DALF C1: mluvený a písemný projev
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně C1- C2. Je schopen řešit typy cvičení odpovídající této úrovni.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • Parizet, Poisson-Quinton, Kober-Kleinert. Activités pour le CECR C1-C2. CLE international, 2008. ISBN 9782090353877.
  • Siréjols, Claude. Grammaiore: 450 nouveaux exercices. CLE international, 2002. ISBN 9782090337426.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF