Francouzský jazyk - odborný seminář

Zkratka předmětu KJE/FJOS
Název předmětu Francouzský jazyk - odborný seminář
Akademický rok 2019/2020
Pracoviště / Zkratka KJE/FJOS
Název Francouzský - odborný seminář
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/SJOS
Vyloučené předměty KJE/CSJ2, KJE/KSJ2, KOD/CSJ2, KOD/KSJ2
Podmiňující KJE/CSJ1, KJE/KSJ1, KJE/SJ1, KJE/SJ3, KOD/CSJ1, KOD/KSJ1, KOD/SJ1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je rozšířit jazykovou výbavu studentů týkající se obchodního prostředí a rozvinout jejich jazykové schopnosti pro potřeby komunikace v oblasti obchodní francouzštiny.

Požadavky na studenta

Písemný test

Obsah

1. Obchodní prostředí; typy podniků a společností; důležité zkratky
2. Vedení úspěšného obchodního vyjednávání
3. Tvoření a struktura obchodní korespondence; zdvořilostní fráze
4. Pracovní nabídky, práce s inzeráty; vytvoření vlastního inzerátu
5. Strukturovaný životopis
6. Odpověď na pracovní nabídku; motivační dopis
7. Pracovní pohovor (vzdělání, pracovní zkušenosti, schopnosti, dovednosti)
8. Obchodní korespondence: žádost, nabídkové řízení
9. Vyžádaná a nevyžádaná nabídka; struktura textu
10. Objednávka, potvrzení přijetí objednávky, zrušení objednávky
11. Doručování zboží, oznámení o expedici, dodací list, příjem zásilky
12. Reklamace klienta, reklamace dodavatele, odpověď na reklamaci
13. Bankovnictví- zaslání faktury, zaslání platby, upomínky
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně A2+ - B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Petra Krejčí
  • Cvičící: Mgr. Petra Krejčí
Literatura
  • Jana Kozmová, Pierre Brouland. Obchodní francouzština-Français commercial. Edika, Brno, 2013. ISBN 978-80-266-0364-1.
  • Kateřina Dvořáková. Obchodní korespondence ve francouzštině. Brno, 2005. ISBN 80-215-0517-2.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF